מלגות מצטייני נשיאה ודיקנית הסטודנטים

תעודות מצטייני הנשיאה ודיקנית הסטודנטים מוענקות כל שנה במהלך סמסטר א' לסטודנטים עם ההישגים
הגבוהים ביותר שלמדו תוכנית מלאה לתואר ראשון או לתואר שני בשנה האקדמית הקודמת. המלגה מוענקת לסטודנט
אחד מכל אחת מתוכניות הלימודים לתואר הראשון ולתואר השני ולסטודנט אחד מקמפוס אילת.

התעודות מוענקות לסטודנטים העומדים בקריטריונים הבאים:

1 . מצטייני נשיאה – את מלגת הנשיאה מקבלים שני סטודנטים עם הציונים הגבוהים ביותר מקרב כל מצטייני התוכניות לתואר ראשון
ולתואר השני (סטודנט אחד מכל תואר).
2 . מצטייני דיקנית הסטודנטים – הסטודנטים עם ממוצע הציונים הגבוה ביותר בכל תוכנית לימודים לתואר הראשון ולתואר השני.
רשימת המצטיינים נקבעת לפי הנתונים שברישומי המכללה ולא ניתן להציג מועמדות לקבלת הצטיינות. הקריטריונים לקבלת תעודות ההצ־
טיינות נקבעים מידי שנת לימודים. לסטודנטים הנכללים ברשימת המצטיינים תישלח הודעה.
קבלת ההצטיינות מזכה במלגת לימודים. מקבלי מלגת הנשיאה זכאים למלגה בשיעור של 25% משכר הלימוד האוניברסיטאי. מקבלי מלגת
הדיקן זכאים למלגה בשיעור של 15% משכר הלימוד האוניברסיטאי. סכום המלגה יועבר לחשבון שכר הלימוד של הסטודנט ויקוזז משכר
הלימוד. לסטודנטים שסיימו את לימודיהם תישלח המחאה בדואר.

 

מקבלי המלגות לשנת תשפ"א 2020-2021

בִּפְרַס הנשיאה לשנת הלימודים תשפ"א בתואר ראשון בחינוך זכתה

נוי בורשטיין, סטודנטית בתוכנית לתואר ראשון בחינוך מיוחד לגן הילדים.

 

זוכת פרס הנשיאה לשנת הלימודים תשפ"א בתואר שני בחינוך היא

ניצן שטיינברג, סטודנטית בתוכנית לתואר השני M.TEACH לבית הספר העל יסודי.

 

זוכי פְּרָסֵי ההצטיינות לסטודנטים מהתוכניות לתואר ראשון בחינוך מטעם דיקן הסטודנטים השנה הם:

 • עמית פרץ מִתוכנית המצוינות לתואר ראשון בֵּחינוך לֵבית הספר היסודי בהתמחות מתמטיקה.
 • אוראל קוממי, מתכנית המצוינות לתואר ראשון בחינוך לבית הספר העל- יסודי בהתמחות מתמטיקה.
 • טל פטל, מהתוכנית לתואר ראשון בחינוך לגיל הרך.
 • תומר גרינמן , מהתוכנית לתואר ראשון בחינוך מוזיקלי.
 • אורן בנזר שרבליס, מהתוכנית לתואר ראשון בחינוך מיוחד בקמפוס אילת
 • ואלו שמות זוכי פרסי הצטיינות הדיקן מהתכניות לתואר שני:
 • דלית שגב, מהתוכנית לתואר שני בחינוך מיוחד.
 • חיה פואה מהתוכנית לתואר שני בחינוך לגיל הרך.
 • חווה אור, מהתוכנית לתואר שני בחינוך מוזיקלי.
 • אלמוג מסיקה מהתוכנית לתואר שני בהוראה ולמידה.
 • אורלי אור ישועה, מהתוכנית לתואר שני בחינוך לשוני בחברה רב תרבותית.