סדנת התזה (חובה)

הסדנה מתנהלת כקולוקוויום שיתופי לסטודנטים במסלול התזה, למנחים ולראשי תוכניות. במהלך עבודתם של הסטודנטים על הצעת המחקר, עריכת המחקר וכתיבת עבודת התזה הם מקבלים תמיכה מעמיתיהם לסדנה, ממנחה הסדנה וממנחה התזה. תמיכה זו מתמקדת הן בהיבטים של כתיבה אקדמית הנדרשת ברמת תזה בכל אחד מפרקי העבודה האקדמית, הן בהיבטים של מתודולוגיה מחקרית, על פי הפרדיגמה המחקרית או הסוגה המחקרית שבחר הסטודנט. מטרת הסדנה היא לתמוך בסטודנטים החוקרים במהלך הכתיבה המחקרית האקדמית שלהם, הן בכתיבת הצעת המחקר, הן בכתיבת עבודת התזה המחקרית. זהו קורס חובה בהיקף 2 ש"ש.

 

קריאה מונחית (חובה)

הקורס מציע לסטודנטים במסלול התזה הנחיה בהליך קריאה ויישום הקריאה כחלק מעבודת מחקר מתקדמת בהשכלה הגבוהה. הקורס מיועד לסטודנטים בשנת הלימודים השנייה ללימודי התואר השני, שהתקבלו למסלול המחקרי וכותבים עבודת תזה. מטרת הקורס היא לסייע לסטודנטים לאתר תחומי קריאה רלוונטיים לעבודת המחקר שלהם, להכיר את הרקע התיאורטי של תחום המחקר, לפתח חשיבה ביקורתית לגביו, לעבד את המידע הנקרא, להציגו בדוח המחקר וליצור ממשקים בינו לבין ממצאי המחקר. הקורס מתנהל כליווי אישי, על פי צורכי הלומד, איננו מזכה בש"ש, אולם מחייב את הסטודנטים במהלך מחקרם.