תכני המפגשים

סמסטר א'

מס שיעור נושא השיעור
1 מבוא לטיפול התנהגותי- ניתוח התנהגות יישומי ABA לילדים עם עיכוב התפתחותי ואוטיזם.
2 מבוא לאוטיזם, לקויות תקשורת ורצף האוטיזם.
3 עקרונות יסוד בניתוח התנהגות כפי שבאים לידי ביטוי בקרב ילדים עם צרכים מיוחדים: חיזוק חיובי ושלילי, הכחדה וענישה.
4 התפתחות שפה ותקשורת בגיל הרך – התפתחות תקינה ולקויות תקשורת.
5 עקרונות יסוד בניתוח התנהגות כפי שבאים לידי ביטוי בקרב ילדים עם צרכים מיוחדים: חיזוק חיובי ושלילי, הכחדה וענישה.
6 שיטות תצפית ומחקר בטיפול ההתנהגותי.
7 טכניקות למידה בטיפול ההתנהגותי- DTT אימון לניסיון מובחן.
8 טכניקות למידה בטיפול ההתנהגותי- למידה מזדמנת.
9 מודלים טיפוליים במגזר הפרטי והציבורי.
10 טכניקות למידה בטיפול ההתנהגותי- DTT אימון לניסיון מובחן.
11 התפתחות שפה ותקשורת בגיל הרך – התפתחות תקינה ולקויות תקשורת.
12 סדנה- התמודדות עם אתגרים בשדה הטיפולי
13 שילוב בקהילה ושילוב יחידני של ילדים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך.
14 מבחן מסכם.

 

סמסטר ב'

מס שיעור נושא השיעור
1 שילוב טכניקות למידה מורכבות (עיצוב ושרשור, שילוב טכניקות) ותהליכי הקנייה (למידת אבחנה).
2 שימוש בטכניקות של שימור והכללה.
3 הקניית ופיתוח שפה ותקשורת.
4 הקניית ופיתוח מיומנויות משחק, מיומנויות חברתיות ויוזמה.
5 התמודדות עם אתגר הוויסות החושי – מערכות התחושה בגוף האדם במיקוד על רצף האוטיזם
6 שילוב בקהילה ושילוב יחידני של ילדים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך.
7 הדרכת הורים ומעורבותם בטיפול ההתנהגותי.
8 הדרכת הורים ומעורבותם בטיפול ההתנהגותי.
9 בניית חבילת טיפול להתמודדות עם התנהגויות מורכבות (גרייה ופגיעה עצמית).
10 בניית חבילת טיפול להתמודדות עם התנהגויות מורכבות (גרייה ופגיעה עצמית).
11 התמודדות עם אתגר הוויסות החושי – מערכות התחושה בגוף האדם במיקוד על רצף האוטיזם
12 שימוש בתקשורת תומכת חליפית – תת"ח.
13 שימוש בתקשורת תומכת חליפית – תת"ח.
14 מבחן מסכם.