המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס לוינסקי)

המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט (קמפוס לוינסקי) היא מוסד אקדמי ישראלי ותיק ומוביל, המעצב את פני החינוך והחברה ומציע השכלה גבוהה איכותית. המכללה שואפת להוביל שינוי מהותי בחינוך ובחברה באמצעות מחקר וחדשנות פדגוגית.

המכללה נוסדה בשנת 1912 בנווה צדק בתל-אביב והייתה למכללה דוברת העברית הראשונה להכשרת מורים.

המכללה מעודדת את בוגריה לחתור למקצוענות, לאכפתיות ולרגישות בין-תרבותית, למעורבות חברתית ולתפיסה של המורה כמי שחוקר ומעריך את עבודתו כחלק מחייו המקצועיים.

חזון המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט

המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט הוא מוסד להשכלה גבוהה, שמטרתו ללמד, להכשיר ולפתח נשות ואנשי חינוך, הוראה, מוזיקה, תנועה וספורט, לקדם יוזמות פדגוגיות חדשניות במערכת החינוך, בקהילה ובחברה ולקיים פעילות מחקרית אקדמית ויישומית. כל זאת במטרה לעצב את פני החינוך והחברה בישראל.

ערכי המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט

 • מקצוענות, מצוינות וחדשנות
 • גמישות, פתיחות מחשבתית והרחבת הדעת
 • אתיקה מקצועית בהוראה
 • אקטיביות באקדמיה ובחברה
 • רווחה נפשית
 • שוויון, כבוד הדדי, סובלנות ושמירה על זכויות האדם

 

יעדים אסטרטגיים

 1. שילוב דעת-גוף-נפש Integration

תפיסה אקדמית מתקדמת המשלבת בין תחומי החינוך ותחומי הדעת, לפעילות גופנית, לאורח חיים בריא, לנפש ולשלומות (wellbeing), המאפשרת לנשות ואנשי חינוך הסתכלות הוליסטית על התלמידים באמצעות קורסים ייחודיים, מודלים חדשניים של הוראה ומסלולי לימוד חדשים.

 1. קידום מחקר ומדיניות Impact

יצירת השפעה רחבה על מערכת החינוך והחברה בישראל וברחבי העולם, בין היתר, באמצעות מחקר אקדמי ויישומי בתחומי החינוך, ההוראה ומדעי הספורט והתנועה, הפצת המידע ויישומו במערכות חינוכיות וחברתיות.

 1. פיתוח מיומנויות מגוונות Multi-Skilled Teacher

פיתוחם המקצועי של נשות ואנשי חינוך באמצעות הקניית מיומנויות וכלים שונים ורבים שיסייעו להצלחתם בקריירה. יצירת מסלולי לימודים המשלבים קבלת תעודה מקצועית נוספת להוראה, מסלולי לימוד במקצועות קרובים ומשיקים ומגוון רחב של לימודי תעודה.

 1. קידום יזמות וחדשנות לנוכח אתגרי החינוך, החינוך המוזיקלי, הפעילות הגופנית והספורט Innovation

עידוד הסטודנטים וחברי הסגל לפתח יוזמות חדשניות בתחומי החינוך, החינוך המוזיקלי, הספורט והתנועה ומיצוי של שיתופי פעולה רב-מגזריים בישראל ובעולם.

 1. חינוך לפלורליזם והיכרות עם תרבויות מגוונות Pluralism

טיפוח המודעות לשונות, עידוד לרב-תרבותיות, חינוך לסובלנות ולקבלת האחר וקידום פרויקטים של מעורבות בקהילה במטרה לעודד היכרות עם תרבויות מגוונות.

 1. יצירת חוויית סטודנט מתקדמת וייחודית Student Experience

יצירת חוויה סטודנטיאלית משמעותית ועדכנית, תוך שימת דגש על פרסונליזציה, חברתיות, שוויוניות, אכפתיות ונוחות. חוויית הלמידה והחוויה הסטודנטיאלית במרכז האקדמי יהוו מודל חינוכי ערכי לקיום בהדדיות ובכבוד.

 

הערכים המכוננים

הערכים המכוננים של המכללה הם: כבוד האדם וחירותו, נדיבות ורגישות תרבותית, יצירת ידע ושיתופו, חופש אקדמי וכיבוד נכסי תרבות ומורשת.

מפי נשיאת המכללה, פרופ' מיכל בלר

המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס לוינסקי) היא מוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, הנוהג בהתאם לנורמות של חופש אקדמי, אתיקה, מחקר ואיכות הוראה.

המכללה מציעה מגוון תוכניות אקדמיות לתואר ראשון ולתואר שני ופועלת להנגשת השכלה גבוהה ואיכותית לאנשי החינוך לעתיד, תוך התאמה מתמדת לשינויים המהירים המתרחשים בחברה, בתקשורת הבין-אישית ובדרכי הלמידה בסביבות משתנות.

המכללה מקדמת חדשנות בחינוך, בהוראה ובהתפתחות המקצועית, תוך הטמעת טכנולוגיות וחשיפה לעולם דיגיטלי עתיר ידע. זאת, במטרה להכשיר אנשי חינוך היודעים להתמודד עם העולם המתחדש שילדינו גדלים בו וללמד אותם להתמודד עם האתגרים בדרכים יצירתיות ומעניינות המשתנות מילד לילד ומותאמות לכל אחד. לשם כך הוקם במכללה המרכז להוראה חדשנית ומיטבית, הכולל מרכז סימולציות ולמידה ממקרים ומרחב למידה חדשני.

המכללה בונה שדרת מומחים אקדמיים מובילים בתחומם ובעלי שם בין-לאומי וממשיכה לבסס את מעמדה כמרכז ידע ומחקר בנושאים שהיא מתמחה בהם, הגיל הרך, החינוך המיוחד, החינוך המוזיקלי, החינוך המתמטי, ספרות ילדים, השפה העברית, השפה האנגלית, פדגוגיה ופיתוח מקצועי.

המכללה היא גם מרכז איכותי ומרכזי להכשרה ולהתפתחות מקצועית של מורים, של אנשי חינוך ושל תומכי חינוך בישראל לאורך חייהם המקצועיים. בד בבד, פועלת המכללה להנגשת ההכשרה והפיתוח המקצועי לאוכלוסיות מגוונות מבחינה תרבותית, סוציו-אקונומית ובריאותית (צרכים מיוחדים).

אני סמוכה ובטוחה שכל סטודנטית וסטודנט הרואים עצמם כאנשי חינוך לעתיד ימצאו במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט (קמפוס לוינסקי) בית חם ללמידה, להנחלת הידע והערכים המצופים מאנשי חינוך וליישומם במערכת החינוך בישראל.


הנהלת המכללה    קוד אתי