המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט (קמפוס לוינסקי)

המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט (קמפוס לוינסקי) היא מוסד אקדמי ישראלי ותיק ומוביל, המעצב את פני החינוך והחברה ומציע השכלה גבוהה איכותית. המכללה שואפת להוביל שינוי מהותי בחינוך ובחברה באמצעות מחקר וחדשנות פדגוגית.

המכללה נוסדה בשנת 1912 בנווה צדק בתל-אביב והייתה למכללה דוברת העברית הראשונה להכשרת מורים.

המכללה מעודדת את בוגריה לחתור למקצוענות, לאכפתיות ולרגישות בין-תרבותית, למעורבות חברתית ולתפיסה של המורה כמי שחוקר ומעריך את עבודתו כחלק מחייו המקצועיים.

חזון

חזון המכללה הוא טיפוח אנשי חינוך רגישים, חושבים, חוקרים, מובילים, יוזמים, יצירתיים, פעילים בקהילה ומנהיגים בסביבת עבודתם. מורים, אנשי חינוך ותומכי חינוך ימצאו בה בית ואפשרויות להתפתחות לאורך חייהם המקצועיים.

הערכים המכוננים

הערכים המכוננים של המכללה הם: כבוד האדם וחירותו, נדיבות ורגישות תרבותית, יצירת ידע ושיתופו, חופש אקדמי וכיבוד נכסי תרבות ומורשת.

מפי נשיאת המכללה, פרופ' מיכל בלר

המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט (קמפוס לוינסקי) היא מוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, הנוהג בהתאם לנורמות של חופש אקדמי, אתיקה, מחקר ואיכות הוראה.

המכללה מציעה מגוון תוכניות אקדמיות לתואר ראשון ולתואר שני ופועלת להנגשת השכלה גבוהה ואיכותית לאנשי החינוך לעתיד, תוך התאמה מתמדת לשינויים המהירים המתרחשים בחברה, בתקשורת הבין-אישית ובדרכי הלמידה בסביבות משתנות.

המכללה מקדמת חדשנות בחינוך, בהוראה ובהתפתחות המקצועית, תוך הטמעת טכנולוגיות וחשיפה לעולם דיגיטלי עתיר ידע. זאת, במטרה להכשיר אנשי חינוך היודעים להתמודד עם העולם המתחדש שילדינו גדלים בו וללמד אותם להתמודד עם האתגרים בדרכים יצירתיות ומעניינות המשתנות מילד לילד ומותאמות לכל אחד. לשם כך הוקם במכללה המרכז להוראה חדשנית ומיטבית, הכולל מרכז סימולציות ולמידה ממקרים ומרחב למידה חדשני.

המכללה בונה שדרת מומחים אקדמיים מובילים בתחומם ובעלי שם בין-לאומי וממשיכה לבסס את מעמדה כמרכז ידע ומחקר בנושאים שהיא מתמחה בהם, הגיל הרך, החינוך המיוחד, החינוך המוזיקלי, החינוך המתמטי, ספרות ילדים, השפה העברית, השפה האנגלית, פדגוגיה ופיתוח מקצועי.

המכללה היא גם מרכז איכותי ומרכזי להכשרה ולהתפתחות מקצועית של מורים, של אנשי חינוך ושל תומכי חינוך בישראל לאורך חייהם המקצועיים. בד בבד, פועלת המכללה להנגשת ההכשרה והפיתוח המקצועי לאוכלוסיות מגוונות מבחינה תרבותית, סוציו-אקונומית ובריאותית (צרכים מיוחדים).

אני סמוכה ובטוחה שכל סטודנטית וסטודנט הרואים עצמם כאנשי חינוך לעתיד ימצאו במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט (קמפוס לוינסקי) בית חם ללמידה, להנחלת הידע והערכים המצופים מאנשי חינוך וליישומם במערכת החינוך בישראל.


הנהלת המכללה    קוד אתי