מ"ס המכרזמהות ההתקשרותתאריך פרסוםתאריך אחרון להגשת הצעהפרטים
04/2019מכרז פומבי מספר 04/2019 להספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת אוטומטית לגילוי אש ומערכות אוטומטיות לגילוי ולכיבוי אש בלוחות חשמל – מסמכי המכרז26/12/2019עד ל-21.1.2020 בשעה 12:00לפרטים >>
03/2019מכרז פומבי מספר 03/2019 להספקה, התקנה ושירות של מערכת אוטומטית לכיבוי אש במים (מתזים)22/10/2019עד ל-14.11.2019 בשעה 14:00לפרטים >>
02/2019מכרז פומבי מספר 02/2019 להפעלת מתחם הסעדה17/04/2019עד ליום 30.5.2019 בשעה 12:00לפרטים >>
01/2019מכרז פומבי מס' 01/2019 לשירותים עתירי כוח אדם לביצוע עבודות ניקיון21/01/2019עד ליום 19.02.2018, בשעה 16:00לפרטים >>
04/2018מכרז פומבי מספר 04/2018 למתן שירותי שיווק ו/או ניהול מדיה דיגיטלית נובמבר 20185/11/2018עד ליום 6.12.2018, בשעה 13:00לפרטים >>
03/2018מכרז פומבי מס' 03/2018 למתן שירותי גינון15/10/2018עד ליום 8.11.2018, בשעה 13:00לפרטים >>
02/2018

מכרז מסגרת לביצוע עבודות בינוי, שיפוצים ותחזוקה

20/06/2018עד 12.07.2018 בשעה 14:00לפרטים >>
01/2018

מכרז פומבי לביצוע שירותי שמירה במכללה מס' 01/2018

04/02/2018עד 28/2/2018 בשעה 14:00לפרטים >>
 02/2017מכרז לשיפוץ המרכז להוראה
מיטבית וחדשנית
במכללת לוינסקי לחינוך
24/08/2017עד ליום 25/09/2017 בשעה 16:00לפרטים >>
 01/2017מכרז לרכישת מכשירי iPad
ואביזרים נלווים
עבור מכללת לוינסקי לחינוך
 13/07/2017מיום 23/07/2017
ועד ליום 30/07/2017 בשעה 12:00
 לפרטים >>
 02/2016 كلية لڤينسكي للتربية في تل أبيب المناقصة العامة رقم
2/2016 لتقديم مقترحات حول توفير خدمات الحوسبة ال
 12/07/201701/01/2017  بين الساعة  10:00–16:00,
في موعد أقصاه  08/01/2017 الساعة  14:00
 לפרטים >>
 01/2016مناقصة عامة رقم 1/2016 לפרטים >>
 01/2016
לשירותים עתירי כ"א לביצוע שירותי שמירה
05/04/2016

17/05/2016 בשעה 12:00

עד 15/05/2016 בשעה 10:00

 לפרטים >>
הזמנת הגשת הצעות: למתן שירותים משפטייםעד 10/08/2015 בשעה 13:00 לפרטים >>
 03/2015
مناقصة عامة رقم 3/2015
لتشغيل مجمّع مطاعم
 עד לתאריך 21/05/2015 בשעה 12:00 לפרטים >>
 03/2015
מכרז פומבי מס' 3/2015
להפעלת מתחם הסעד
 עד לתאריך 21/05/2015 בשעה 12:00 לפרטים >>
 02/2015
مناقصة علنيّة رقم 2/2015
تحويل القاعة الرياضيّة صفوف تعليم الفصول الدراسية
 לפרטים >>
 02/2015
מכרז פומבי מס' 2/2015
להסבת אולם הספורט לכיתות לימוד במכללת לוינסקי לחינוך
 לפרטים >>
 01/2015מכרז פומבי מס' 01/2015
לשירותים עתירי כ"א לביצוע עבודות ניקיון
31/12/2014עד יום 01/02/2015 בשעה 12:00 לפרטים >>
 01/2015
مناقصة علنية رقم 1/2015
بخصوص الخدمات ذات القوى العاملة الوافرة لتنفيذ أعمال التنظيف
31/12/2014עד יום 01/02/2015 בשעה 12:00 לפרטים >>
 03/2014
מכרז פומבי מס' 3/2014
לתכנון, אספקה, התקנה הפעלה ושירות לרשת אלחוטית WiFi בקמפוס מכללת לוינסקי לחינוך בתל אביב
23/07/2014מתאריך 23/07/2014 בין השעות 10:00-15:00
ועד 31/07/2014 בין השעות 10:00-15:00
 לפרטים >>
 02/2014
מכרז פומבי מס' 2/2014
לשיקום ולשיפוץ חזיתות מבנה מכללת לוינסקי לחינוך
 לפרטים >>
 02/2014
مناقصة عامة رقم 2/2014
لإعادة إعمار وترميم واجهات مبنى كليّة
לפרטים >>
 02/2013מכרז פומבי מס' 2013-2 לאספקה, התקנה הפעלה ושירות למתג תקשורת מרכזי28/08/2013מתאריך 01/09/2013 בין השעות 10:00-16:00
ועד 10/10/2013 בין השעות 10:00-14:00
 לפרטים >>
 02/2013
كلية ليفينسكي للتربية مناقصة عامة – رقم 2/2013 لتوريد وتركيب وتشغيل والخدمة لتحويلة الاتصالات )السوي
كلية ليفينسكي للتربية مناقصة عامة – رقم 2/2013 لتوريد وتركيب وتشغيل والخدمة لتحويلة الاتصالات
)السويتش( المركزية
 לפרטים >>
 03/2012מכרז פומבי מס' 2012 – 3: להחלפת שטיח בספרייה04/07/2012מתאריך 23/07/2012 בין השעות 10:00-16:00
ועד 29/07/2012 בין השעות 10:00-14:00
 לפרטים >>
 03/2012
لتبديل سجاد في مكتبة الكلية – / كلية ليفنسكي للتربية عطاء عام رقم 3-2012
04/07/2012מתאריך 23/07/2012 בין השעות 10:00-16:00
ועד 29/07/2012 בין השעות 10:00-14:00
 לפרטים >>
 02/2012מכרז פומבי מס' 2012 / 2

לאספקה, התקנה ותחזוקה של עמדות מרצה
מתאריך 13/05/2012 עד לתאריך 17/05/2012 בשעה 12:00 לפרטים >>
 02/2012لتزويد وتجهيز مواضع المحاضر / مناقصة علنية رقم 2012 – 2

للحصول على / كلية ليفينسكي للتربية في تل أبيب )وهي: "كلية ليفينسكي"( تخرج بمناقصة علنية رقم 2012-2
اقتراحات للتوفير, للتجهيز ولصيانة مواضع المحاضر في حرم الكلية في تل أبيب ومواضع طاولات مبنى
الكلية في بلدة ايلات )وهي "المركز"(.
מתאריך 13/05/2012 עד לתאריך 17/05/2012 בשעה 12:00 לפרטים >>
 01/2012מכרז פומבי מס' 2012 – 1

לשירותים עתירי כ"א לביצוע שירותי שמירה
 04/04/201213/05/2012 בשעה 10:00 עד 17/05/2012 בשעה 12:00 לפרטים >>
 01/2012
لتنفيذ خدمات المحافظة في الكلية / كلية ليفينسكي للتربية – مناقصة علنية رقم 2012-1
 04/04/201213/05/2012 בשעה 10:00 עד 17/05/2012 בשעה 12:00 לפרטים >>
 03/2011מכרז 3/2011 הפעלת מתחם הסעדה לפרטים >>
 02/2011מכרז פומבי מספר 2/2011 לבינוי ושיפוץ מתחם ההסעדה – מכללת לוינסקימועד אחרון להגשת הצעה למכרז עד ל יום 4/7/2011 לשעה 14:00 . לפרטים >>
 01/2011מכרז פומבי מס' 1/2011 לשירותים עתירי כ"א לביצוע עבודות ניקיוןהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז נקבע ליום 14/7/2011 לשעה 12:00 לפרטים >>
 01/2011كلية لفينسكي للتربية والتعليم عطاء علني رقم 1/2011 لتنفيذ أعمال التنظيف متعدّدة العمّال

كلية لفينسكي للتربية والتعليم
عطاء علني رقم 1/2011
لتنفيذ أعمال التنظيف متعدّدة العمّال
 לפרטים >>
 01/2010מכרז פומבי מס' 01/2010 לשירותי צילום, הדפסה וסריקההמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז נקבע ליום 29.07.2010 בשעה 14:00. לפרטים >>
 01/2010مناقصة علنية رقم 0102/01 لخدمات التصوير (scanning) والطباعة

كلية ليفنسكي للتربية والتعليم تعلن عن طرح عطاء رقم 0102/01 في موضوع استقبالها عروض لخدمات تصوير(scanning) وطباعة (المناقصة)
המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז נקבע ליום 29.07.2010 בשעה 14:00. לפרטים >>