סטטוס: לא פעיל
יחידה מפרסמת:  
תאריך פרסום:  31/12/2014
תאריך אחרון להגשת הצעה:  עד יום 01/02/2015 בשעה 12:00
הערה כללית:
קבצים מצורפים:  מכרז פומבי מס' 01/2015

مناقصة علنية رقم 1/2015