סטטוס:לא פעיל
יחידה מפרסמת:  
תאריך פרסום:  04/04/2012
תאריך אחרון להגשת הצעה:  13/05/2012 בשעה 10:00 עד 17/05/2012 בשעה 12:00
הערה כללית:
קבצים מצורפים:שירותים עתירי כ"א לביצוע שירותי שמירה

لتنفيذ خدمات المحافظة في الكلية / كلية ليفينسكي للتربية – مناقصة علنية رقم 2012-1