סטטוס:לא פעיל
יחידה מפרסמת:  
תאריך פרסום: 28/08/2013
תאריך אחרון להגשת הצעה: מתאריך 01/09/2013 בין השעות 10:00-16:00
ועד 10/10/2013 בין השעות 10:00-14:00
הערה כללית:
קבצים מצורפים: המכרז

מפרט טכני

כתב כמויות

אישור ביטוח