סטטוס:לא פעיל
יחידה מפרסמת:  
תאריך פרסום: 05/04/2016
תאריך אחרון להגשת הצעה: 17/05/2016 בשעה 12:00 עד 15/05/2016 בשעה 10:00
הערה כללית:
קבצים מצורפים: מכרז 1.2016 – שרותי שמירה

נספח ד' – מתוקן

נספח ו' – מתוקן

נספח ז' – מתוקן

נספח טו' – מתוקן

תשובות לשאלות הבהרה

כנס ספקים – פרוטוקול מיום 18.4.2016