סטטוס:לא פעיל
יחידה מפרסמת:  
תאריך פרסום: 
תאריך אחרון להגשת הצעה: מתאריך 13/05/2012 עד לתאריך 17/05/2012 בשעה 12:00
הערה כללית:
קבצים מצורפים:אספקה, התקנה ותחזוקה של עמדות מרצה

لتزويد وتجهيز مواضع المحاضر / مناقصة علنية رقم 2012 – 2