סטטוס: לא פעיל
יחידה מפרסמת:  
תאריך פרסום:  24/08/2017
תאריך אחרון להגשת הצעה:  עד ליום 25/09/2017 בשעה 16:00
הערה כללית:
קבצים מצורפים:  מכרז פומבי מס' 02/2017

מכרז לשיפוץ המרכז להוראה חדשנית ומיטבית במכללת לוינסקי לחינוך

 מכרז פומבי מס' 02/2017 – מודעה

מכרז לשיפוץ המרכז להוראה חדשנית ומיטבית במכללת לוינסקי לחינוך
מכרז פומבי מס' 02/2017

 مناقصة عامة رقم: 02/2017

وثيقة أ'- إعلان
مناقصة لترميم المركز التعليمي الأفضل والأحدث في كلية لڤينسكي للتربية والتعليم
مناقصة عامة رقم: 02/2017