סטטוס: לא פעיל
יחידה מפרסמת:  
תאריך פרסום:  23/07/2014
תאריך אחרון להגשת הצעה:  מתאריך 23/07/2014 בין השעות 10:00-15:00
ועד 31/07/2014 בין השעות 10:00-15:00
הערה כללית:
קבצים מצורפים:  מכרז פומבי מס' 3/2014