סטטוס:לא פעיל
יחידה מפרסמת:  
תאריך פרסום: 04/07/2012
תאריך אחרון להגשת הצעה: מתאריך 23/07/2012 בין השעות 10:00-16:00
ועד 29/07/2012 בין השעות 10:00-14:00
הערה כללית:
קבצים מצורפים: רשימת מסמכים

קובץ חוזה

كلية ليفنسكي للتربية – عطاء عام رقم 2102/3 لتبديل سجاد في مكتبة الكلية