סטטוס: לא פעיל
יחידה מפרסמת:  
תאריך פרסום: 
תאריך אחרון להגשת הצעה:  עד ליום 4/7/2011 לשעה 14:00
הערה כללית:
קבצים מצורפים: מסמך הנחיות ותיאור המכרז

מסמך חוזה המכרז