סטטוס:לא פעיל
יחידה מפרסמת:  
תאריך פרסום: 
תאריך אחרון להגשת הצעה: עד ליום 4/7/2011 לשעה 14:00
הערה כללית:
קבצים מצורפים:מסמך הנחיות ותיאור המכרז

מסמך חוזה המכרז