בהתאם לתקנות 3.18 ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה),תש"ע-2010, מתכוונת מכללת לוינסקי לחינוך להתקשר עם חברת ISRAEL JCDECAUX, בפטור ממכרז, כספק יחיד, למתן שירותי פרסום באמצעות מתקני "ריהוט רחוב" – שלושה מכוונים הנושאים את לוגו המכללה, כתובת וחץ לכיוון הנסיעה כמפורט:

  1. בצומת גלילות לכיוון דרום, מכוון המורה על פניה ימינה
  2. בצומת T בפינת רחובות 2040 ורח' פינת שושנה פרסיץ, שלט המכוון לרחוב שושנה פרסיץ
  3. בצומת קק"ל, מכוון קובייה שמפנה לכיוון המכללה (לכיוון רח' צבי פרופס) מכל צדדיו

אומדן היקף ההתקשרות הינו 100,000 ₪ (לא כולל מע"מ).

תקופת ההתקשרות הינה 12 חודשים + אופציה להארכה בעד 12 חודשים נוספים.

על פי הודעת חברת ISRAEL JCDECAUX, החברה הינה הספק היחיד בתחום הנדרש, כזכיינית של עיריית תל-אביב בנושא.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות למכללה, באמצעות הגב' הדס אסף, בטלפון 03-6901546 או בדוא"ל Hadas.assaf@levinsky.ac.il, עד לתאריך 31.1.2019.

בכבוד רב,
מכללת לוינסקי לחינוך