21.06.2023
יום רביעי
13:00-10:00
22.06.2023
יום חמישי
12:30-11:30

אגודת הסטודנטים: מסיבת סיום השנה

שיעור 6-5 יתחיל בשעה 12:30 (ולא 12:00)
22.06.2023 בשעה 12:30-11:30
25.06.2023
יום ראשון
21:30-19:00

הפקולטה לחינוך מוזיקלי: ערב אנסמבלים

באודיטוריום
25.06.2023 בשעה 21:30-19:00
24.07.2023
יום שני
23:00-20:00

הפקולטה לחינוך מוזיקלי: בימת יוצרים

באוזן בר, תל-אביב
24.07.2023 בשעה 23:00-20:00