13.06.2019
יום חמישי
19:30-18:00
קמפוס תל אביב

מועדון הספר: "באמצע הרחוב" מאת רועי סלמן. הרצאה: תמי ישראלי

אוכלוסיית היעד: סטודנטים בקורס "נכנסים למועדון - שיח ושיג ביצירות ספרות חדשות" והקהל הרחב באולם ג באחריות ד"ר יעקבה סצ'רדוטי
13.06.2019 בשעה 19:30-18:00
13.06.2019
יום חמישי
13:30-10:00
קמפוס תל אביב

חזרת מקהלה 13.6.2019

חדר: אודיטוריום באחריות פרופ' רון זרחי
13.06.2019 בשעה 13:30-10:00
13.06.2019
יום חמישי
14:30-13:30
קמפוס תל אביב

הפסקה מוזיקלית

אוכלוסיית היעד: כל באי המכללה יתקיים ברחבת הכניסה באחריות תהל קליין
13.06.2019 בשעה 14:30-13:30
13.06.2019
יום חמישי
17:00-08:00
קמפוס תל אביב

בזאר 13.6.2019

אוכלוסיית היעד: כל הסטודנטים יתקיים ברחבת האודיטוריום באחריות אגודת הסטודנטים
13.06.2019 בשעה 17:00-08:00
13.06.2019
יום חמישי
14:30-13:30
קמפוס תל אביב

מסיבת סוף שנה

אוכלוסיית היעד: כל הסטודנטים יתקיים ברחבת הכניסה באחריות אגודת הסטודנטים  
13.06.2019 בשעה 14:30-13:30
16.06.2019
יום ראשון
18:30-17:30
קמפוס תל אביב

חזרת מקהלה 16.6.2019

יתקיים באודיטוריום באחריות פרופ' רון זרחי
16.06.2019 בשעה 18:30-17:30
16.06.2019
יום ראשון
21:30-19:30
קמפוס תל אביב

קונצרט מלחינים

אוכלוסיית היעד: הקהל הרחב יתקיים באודיטוריום באחריות פרופ' משה רסיוק ופרופ' רון זרחין
16.06.2019 בשעה 21:30-19:30
16.06.2019
יום ראשון
17:00-09:00
קמפוס תל אביב

כינוס בין-לאומי בחינוך מוזיקלי וערב מלחיני הפקולטה לחינוך מוזיקלי בשיתוף קונצרט סוף השנה של מקהלת הסטודנטים

אוכלוסיית היעד: חברי סגל וסטודנטים בפקולטה, מוזמנים והקהל הרחב חדרים: אודיטוריום + אולמות באחריות ד"ר קלאודיה גולשנקוף וד"ר אמירה ארליך
16.06.2019 בשעה 17:00-09:00
17.06.2019
יום שני
19:00-17:00
קמפוס תל אביב

סדנת ניצוח תואר ראשון

אוכלוסיית היעד: הקהל הרחב חדרף 418 באחריות פרופ' רון זרחי
17.06.2019 בשעה 19:00-17:00
19.06.2019
יום רביעי
19:30-18:00
קמפוס תל אביב

קונצרט סיום סדנת ניצוח תואר שני

אוכלוסיית היעד: הקהל הרחב חדר: 418 באחריות פרופ' רון זרחי
19.06.2019 בשעה 19:30-18:00