08.06.2021
יום שלישי
16:00-08:00
קמפוס תל אביב

יום למידה מסכם לתוכנית לחינוך מיוחד

אוכלוסיית יעד: חינוך מיוחד שנים: א' - ג', משלבות יסודי ועל יסודי א' - ג' וחמד א' - ג' מקום: אודיטוריום + 6 כיתות אחראי: ד"ר מירב צוהר רוזן
08.06.2021 בשעה 16:00-08:00
08.06.2021
יום שלישי
21:00-18:00
קמפוס תל אביב

טקס בוגרים תואר ראשון - חלק ראשון

אוכלוסיית יעד: בוגרים מקום: חצר קדמית אחראי: מזכירות אקדמית
08.06.2021 בשעה 21:00-18:00
09.06.2021
יום רביעי
16:00-14:30
קמפוס תל אביב

אירועי ביצוע 3

אוכלוסיית יעד: כ 10 סטודנטים מקום: 3 כיתות עם פסנתר: 403, 411, 429 אחראי: צילה שורץ מדיני
09.06.2021 בשעה 16:00-14:30
09.06.2021
יום רביעי
21:00-18:00
קמפוס תל אביב

טקס בוגרים תואר ראשון - חלק שני

אוכלוסיית יעד: בוגרים מקום: חצר קדמית אחראי: מזכירות אקדמית
09.06.2021 בשעה 21:00-18:00
10.06.2021
יום חמישי
13:30-10:00
קמפוס תל אביב

חזרת מקהלה

אוכלוסיית יעד: חזרת מקהלה מקום: 424 אחראי: פרופ' רון זרחי
10.06.2021 בשעה 13:30-10:00
10.06.2021
יום חמישי
21:00-18:00
קמפוס תל אביב

טקס מוסמכים תואר שני

אוכלוסיית יעד: מוסמכים מקום: חצר קדמית אחראי: מזכירות אקדמית
10.06.2021 בשעה 21:00-18:00
14.06.2021
יום שני
12:00-08:00
קמפוס תל אביב

יום היצגים על יסודי

אוכלוסיית יעד: סדירים - על יסודי ', ב,' ג, ורב גילי ב', ג' והסבות על יסודי מקום: אודיטוריום + 6 חדרים אחראי: ד"ר קלודי טל וד"ר רבקה הלל לביאן
14.06.2021 בשעה 12:00-08:00
15.06.2021
יום שלישי
17:00-08:00
קמפוס תל אביב

היצגי עבודות גמר

אוכלוסיית יעד: תואר שני  - גיל רך וחינוך מיוחד מקום: אודיטוריום + 6 כיתות אחראי: ד"ר קלודי טל וד"ר רבקה הלל לביאן
15.06.2021 בשעה 17:00-08:00
15.06.2021
יום שלישי
18:00-16:00

טקס בוגרי תואר ראשון ומוסמכי תואר שני בקמפוס אילת

מיועד לבוגרים ולמוסמכים בקמפוס אילת בקמפוס אילת באחריות מזכירות אקדמית וקמפוס אילת
15.06.2021 בשעה 18:00-16:00
16.06.2021
יום רביעי
17:00-08:00
קמפוס תל אביב

הצגי עבודות גמר

אוכלוסיית יעד: הוראה למידה שנים א' + ב' מקום: 424 + 2 חדרים אחראי: ד"ר אוהד דוד
16.06.2021 בשעה 17:00-08:00