11.08.2019
יום ראשון
15:00-09:00
קמפוס תל אביב

מכינת קיץ במוזיקה

חדרים: 408,405 באחריות ד"ר צילה שורץ-מדיני
11.08.2019 בשעה 15:00-09:00