13.09.2023
יום רביעי
17:00-08:00
26.10.2023
יום חמישי
12:00-10:00

הגלריה לאומנות עכשווית: שיח גלריה - חברי סגל מציגים

שם התערוכה: חברי סגל מציגים אוצרת: ד"ר איריס לוי בחדר 329
26.10.2023 בשעה 12:00-10:00