התוכנית לבית הספר העל יסודי הומניסטיקה דו-חוגי

תחום נושאי הלימוד שנה א שנה ב שנה ג שנה ד סה"כ נדרש בתחום
התנסות בהוראה 2 4 9 15
חקר ההתנסות 2 2 2 6
חינוך לימודי רמות לשון (בהתאם לרמת הסטודנט עד רמת פטור) 6-2 7
אנגלית לצרכים אקדמיים (בהתאם לרמת הסטודנט עד רמת פטור) 8-2
טכנולוגיות בהוראה 1
יהדות 1
עזרה ראשונה
בטחון ובטיחות
זהירות בדרכים 13
היבטים סוציולוגיים בעבודת המחנך 1
היבטים פילוסופיים בעבודה המחנך 1
היבטים פסיכולוגיים בעבודה המחנך 1
התפתחות הילד והמתבגר 1
המורה המקוון 2
הקבוצה כמערכת חברתית/גלובליזציה ורפורמות בחינוך 1
סוגיות בתכנון לימודים והערכתו 3
(סטטיסטיקה (מקוון 1
(שיטות מחקר (מקוון 1
פיתוח כישורים חברתיים בחברה רב תרבותית 1
סמינריון בחינוך (בחירה בנושא אחד) המורה כמנהיג בכיתה 3 3
סוגיות במנהיגות והובלת חדשנות חינוכית 3
אחרות בכיתה ובמוסד החינוכי 3
חטיבת חינוך משנית גיל ההתבגרות – מאפיינים פסיכופתולוגיים 1 3
(ליקויי למידה – היבטים מוחיים (מקוון  1
שילוב והכלה של תלמידים עם צרכים מיוחדים 1
התמחות 1 (פירוט הקורסים בהתמחויות) לשון 26
ספרות עברית וכללית
מקרא
התמחות 2 (פירוט הקורסים בהתמחויות) לשון 26
ספרות עברית וכללית
מקרא
סמינריון לבחירה באחד החוגים (פירוט הקורסים  בהתמחויות) לשון 3
ספרות עברית וכללית 3
מקרא 3
סה"כ 99

 

 

התוכנית לבית הספר העל יסודי ביולוגיה חד-חוגי

תחום נושאי הלימוד שנה א שנה ב שנה ג שנה ד סה"כ נדרש בתחום
התנסות בהוראה 2 3 7 12
חקר ההתנסות 2 2 2 6
קורסי יסוד לימודי רמות לשון (בהתאם לרמת הסטודנט עד רמת פטור) 6-2 7
אנגלית לצרכים אקדמיים (בהתאם לרמת הסטודנט עד רמת פטור) 8-2
טכנולוגיות בהוראה 1
יהדות 1
עזרה ראשונה
בטחון ובטיחות
זהירות בדרכים 13
היבטים סוציולוגיים בעבודת המחנך 1
היבטים פילוסופיים בעבודה המחנך 1
היבטים פסיכולוגיים בעבודה המחנך 1
התפתחות הילד והמתבגר 1
המורה המקוון 2
הקבוצה כמערכת חברתית/גלובליזציה ורפורמות בחינוך 1
סוגיות בתכנון לימודים והערכתו 3
(סטטיסטיקה (מקוון 1
(שיטות מחקר (מקוון 1
פיתוח כישורים חברתיים בחברה רב תרבותית 1
סמינריון בחינוך (בחירה בנושא אחד) המורה כמנהיג בכיתה 3 3
סוגיות במנהיגות והובלת חדשנות חינוכית 3
אחרות בכיתה ובמוסד החינוכי 3
חטיבת חינוך משנית גיל ההתבגרות – מאפיינים פסיכופתולוגיים 1 3
(ליקויי למידה – היבטים מוחיים (מקוון  1
שילוב והכלה של תלמידים עם צרכים מיוחדים 1
ביולוגיה (פירוט הקורסים בהתמחות) 49
סמינריון ביולוגי (פירוט הקורסים בהתמחות) מחקר ביולוגי 3
סה"כ 96

 

 

התוכנית לבית הספר העל יסודי מתמטיקה חד-חוגי

תחום נושאי הלימוד שנה א שנה ב שנה ג שנה ד סה"כ נדרש בתחום
התנסות בהוראה 2 4 9 15
חקר ההתנסות 2 2 2 6
קורסי יסוד
לימודי חינוך
לימודי רמות לשון (בהתאם לרמת הסטודנט עד רמת פטור) 6-2 7
אנגלית לצרכים אקדמיים (בהתאם לרמת הסטודנט עד רמת פטור) 8-2
טכנולוגיות בהוראה 1
יהדות 1
עזרה ראשונה
בטחון ובטיחות
זהירות בדרכים 11
היבטים סוציולוגיים בעבודת המחנך 1
היבטים פילוסופיים בעבודה המחנך 1
היבטים פסיכולוגיים בעבודה המחנך 1
התפתחות הילד והמתבגר 1
המורה המקוון 2
הקבוצה כמערכת חברתית/גלובליזציה ורפורמות בחינוך 1
סוגיות בתכנון לימודים והערכתו 3
(סטטיסטיקה (מקוון 1
(שיטות מחקר (מקוון 1
פיתוח כישורים חברתיים בחברה רב תרבותית 1
סמינריון בחינוך (בחירה בנושא אחד) המורה כמנהיג בכיתה 3 3
סוגיות במנהיגות והובלת חדשנות חינוכית 3
אחרות בכיתה ובמוסד החינוכי 3
חטיבת חינוך משנית גיל ההתבגרות – מאפיינים פסיכופתולוגיים 1 3
(ליקויי למידה – היבטים מוחיים (מקוון  1
שילוב והכלה של תלמידים עם צרכים מיוחדים 1
מתימטיקה (פירוט הקורסים בהתמחות) 52
סמינריון במתימטיקה (פירוט הקורסים בהתמחות) מחקר ביולוגי 3
סה"כ 100

 

 

התוכנית לבית הספר העל יסודי אנגלית חד-חוגי

תחום נושאי הלימוד שנה א שנה ב שנה ג שנה ד סה"כ נדרש בתחום
התנסות בהוראה 2 4 9 15
חקר ההתנסות 2 2 2 6
קורסי יסוד לימודי רמות לשון (בהתאם לרמת הסטודנט עד רמת פטור) 6-2 6
אנגלית לצרכים אקדמיים (בהתאם לרמת הסטודנט עד רמת פטור) 8-2
טכנולוגיות בהוראה 1
יהדות 1
עזרה ראשונה
בטחון ובטיחות
זהירות בדרכים 13
חינוך גיל ההתבגרות – מאפיינים ופסיכופתולוגיה 1
היבטים סוציולוגיים בעבודת המחנך 1
היבטים פילוסופיים בעבודה המחנך 1
היבטים פסיכולוגיים בעבודה המחנך 1
הסיפור המקראי 1
התפתחות הילד והמתבגר 1
לקויות למידה 1
צוהר לעולם היהדות 1
תרבות ישראל: שער לעולם התפילה והפיוט 1
ליקויי למידה – היבטים מוחיים (מקוון) 1
שילוב והכלה של תלמידים עם צרכים מיוחדים (מקוון) 1
השיח והתיווך באמצעות תצוגת הכיתה 1
יצירת שפה משותפת בשיעור 1
סוגיות בתכנון לימודים והערכתו 3
תיווך חינוכי במאה ה-21 1
שיטות מחקר (מקוון) 1
פיתוח כישורים חברתיים בחברה רב תרבותית 1
סמינריון בחינוך (בחירה בנושא אחד) המורה כמנהיג בכיתה 3 3
סוגיות במנהיגות והובלת חדשנות חינוכית 3
אחרות בכיתה ובמוסד החינוכי 3
אנגלית(פירוט הקורסים בהתמחות) 49
סמינריון באנגלית (פירוט הקורסים בהתמחות) 3
סה"כ 100