התוכנית לבית הספר העל יסודי הומניסטיקה דו-חוגי

תחוםנושאי הלימודשנה אשנה בשנה גשנה דסה"כ נדרש בתחום
התנסות בהוראה24915
חקר ההתנסות2226
חינוךלימודי רמות לשון (בהתאם לרמת הסטודנט עד רמת פטור)6-27
אנגלית לצרכים אקדמיים (בהתאם לרמת הסטודנט עד רמת פטור)8-2
טכנולוגיות בהוראה1
יהדות1
עזרה ראשונה
בטחון ובטיחות
זהירות בדרכים13
היבטים סוציולוגיים בעבודת המחנך1
היבטים פילוסופיים בעבודה המחנך1
היבטים פסיכולוגיים בעבודה המחנך1
התפתחות הילד והמתבגר1
המורה המקוון2
הקבוצה כמערכת חברתית/גלובליזציה ורפורמות בחינוך1
סוגיות בתכנון לימודים והערכתו3
(סטטיסטיקה (מקוון1
(שיטות מחקר (מקוון1
פיתוח כישורים חברתיים בחברה רב תרבותית1
סמינריון בחינוך (בחירה בנושא אחד)המורה כמנהיג בכיתה33
סוגיות במנהיגות והובלת חדשנות חינוכית3
אחרות בכיתה ובמוסד החינוכי3
חטיבת חינוך משניתגיל ההתבגרות – מאפיינים פסיכופתולוגיים13
(ליקויי למידה – היבטים מוחיים (מקוון 1
שילוב והכלה של תלמידים עם צרכים מיוחדים1
התמחות 1 (פירוט הקורסים בהתמחויות)לשון26
ספרות עברית וכללית
מקרא
התמחות 2 (פירוט הקורסים בהתמחויות)לשון26
ספרות עברית וכללית
מקרא
סמינריון לבחירה באחד החוגים (פירוט הקורסים  בהתמחויות)לשון3
ספרות עברית וכללית3
מקרא3
סה"כ99

 

 

התוכנית לבית הספר העל יסודי ביולוגיה חד-חוגי

תחוםנושאי הלימודשנה אשנה בשנה גשנה דסה"כ נדרש בתחום
התנסות בהוראה23712
חקר ההתנסות2226
קורסי יסודלימודי רמות לשון (בהתאם לרמת הסטודנט עד רמת פטור)6-27
אנגלית לצרכים אקדמיים (בהתאם לרמת הסטודנט עד רמת פטור)8-2
טכנולוגיות בהוראה1
יהדות1
עזרה ראשונה
בטחון ובטיחות
זהירות בדרכים13
היבטים סוציולוגיים בעבודת המחנך1
היבטים פילוסופיים בעבודה המחנך1
היבטים פסיכולוגיים בעבודה המחנך1
התפתחות הילד והמתבגר1
המורה המקוון2
הקבוצה כמערכת חברתית/גלובליזציה ורפורמות בחינוך1
סוגיות בתכנון לימודים והערכתו3
(סטטיסטיקה (מקוון1
(שיטות מחקר (מקוון1
פיתוח כישורים חברתיים בחברה רב תרבותית1
סמינריון בחינוך (בחירה בנושא אחד)המורה כמנהיג בכיתה33
סוגיות במנהיגות והובלת חדשנות חינוכית3
אחרות בכיתה ובמוסד החינוכי3
חטיבת חינוך משניתגיל ההתבגרות – מאפיינים פסיכופתולוגיים13
(ליקויי למידה – היבטים מוחיים (מקוון 1
שילוב והכלה של תלמידים עם צרכים מיוחדים1
ביולוגיה (פירוט הקורסים בהתמחות)49
סמינריון ביולוגי (פירוט הקורסים בהתמחות)מחקר ביולוגי3
סה"כ96

 

 

התוכנית לבית הספר העל יסודי מתמטיקה חד-חוגי

תחוםנושאי הלימודשנה אשנה בשנה גשנה דסה"כ נדרש בתחום
התנסות בהוראה24915
חקר ההתנסות2226
קורסי יסוד
לימודי חינוך
לימודי רמות לשון (בהתאם לרמת הסטודנט עד רמת פטור)6-27
אנגלית לצרכים אקדמיים (בהתאם לרמת הסטודנט עד רמת פטור)8-2
טכנולוגיות בהוראה1
יהדות1
עזרה ראשונה
בטחון ובטיחות
זהירות בדרכים11
היבטים סוציולוגיים בעבודת המחנך1
היבטים פילוסופיים בעבודה המחנך1
היבטים פסיכולוגיים בעבודה המחנך1
התפתחות הילד והמתבגר1
המורה המקוון2
הקבוצה כמערכת חברתית/גלובליזציה ורפורמות בחינוך1
סוגיות בתכנון לימודים והערכתו3
(סטטיסטיקה (מקוון1
(שיטות מחקר (מקוון1
פיתוח כישורים חברתיים בחברה רב תרבותית1
סמינריון בחינוך (בחירה בנושא אחד)המורה כמנהיג בכיתה33
סוגיות במנהיגות והובלת חדשנות חינוכית3
אחרות בכיתה ובמוסד החינוכי3
חטיבת חינוך משניתגיל ההתבגרות – מאפיינים פסיכופתולוגיים13
(ליקויי למידה – היבטים מוחיים (מקוון 1
שילוב והכלה של תלמידים עם צרכים מיוחדים1
מתימטיקה (פירוט הקורסים בהתמחות)52
סמינריון במתימטיקה (פירוט הקורסים בהתמחות)מחקר ביולוגי3
סה"כ100

 

 

התוכנית לבית הספר העל יסודי אנגלית חד-חוגי

תחוםנושאי הלימודשנה אשנה בשנה גשנה דסה"כ נדרש בתחום
התנסות בהוראה24915
חקר ההתנסות2226
קורסי יסודלימודי רמות לשון (בהתאם לרמת הסטודנט עד רמת פטור)6-26
אנגלית לצרכים אקדמיים (בהתאם לרמת הסטודנט עד רמת פטור)8-2
טכנולוגיות בהוראה1
יהדות1
עזרה ראשונה
בטחון ובטיחות
זהירות בדרכים13
חינוךגיל ההתבגרות – מאפיינים ופסיכופתולוגיה1
היבטים סוציולוגיים בעבודת המחנך1
היבטים פילוסופיים בעבודה המחנך1
היבטים פסיכולוגיים בעבודה המחנך1
הסיפור המקראי1
התפתחות הילד והמתבגר1
לקויות למידה1
צוהר לעולם היהדות1
תרבות ישראל: שער לעולם התפילה והפיוט1
ליקויי למידה – היבטים מוחיים (מקוון)1
שילוב והכלה של תלמידים עם צרכים מיוחדים (מקוון)1
השיח והתיווך באמצעות תצוגת הכיתה1
יצירת שפה משותפת בשיעור1
סוגיות בתכנון לימודים והערכתו3
תיווך חינוכי במאה ה-211
שיטות מחקר (מקוון)1
פיתוח כישורים חברתיים בחברה רב תרבותית1
סמינריון בחינוך (בחירה בנושא אחד)המורה כמנהיג בכיתה33
סוגיות במנהיגות והובלת חדשנות חינוכית3
אחרות בכיתה ובמוסד החינוכי3
אנגלית(פירוט הקורסים בהתמחות)49
סמינריון באנגלית (פירוט הקורסים בהתמחות)3
סה"כ100