נושאי הלימוד בחוג לאנגלית בתוכנית לבית הספר היסודי

נושאי הלימודשנה אשנה בשנה גשנה דסה"כ נדרש בתחום
בחינה בדקדוק באנגלית0 26
בחינה בהבנת הנשמע ובחינה בע"פ באנגלית0 
בחינה בהבנת הנקרא באנגלית0 
בחינה בחיבור אנגלי0 
  פונטיקה ופונולוגיה Phonetics and Phonology1 
   חשיבה ביקורתיתCritical Thinking1 
Basic Grammar 1 and 2קורס בסיסי בדקדוק2 
Academic Reading 1 and 2 קריאה אקדמית2 
 תחביר Syntax1   
Pedagogy of Speaking and Listening פדגוגיה של דיבור והאזנה1 
Academic Writing 1and 2 כתיבה אקדמית2 

Foreign Language Acquisition 1 and 2

רכישת שפה זרה

2 
Differentiated Teaching הוראה דיפרנציאלית1 
Pedagogy of Beginning Reading פדגוגיה של ראשית הקריאה1 
Pedagogy of Beginning Writing פדגוגיה של ראשית הכתיבה1 
(מקוון) Language Skills through ICT מיומנויות שפה וטכנולוגיה1 

1 and 2 Learning Disabilities in EFL

זרה לקויות למידה באנגלית כשפה

1 
Adv. Pedagogy of Reading + HOTS פדגוגיה מתקדמת של קריאה1 
Adv. Pedagogy of Writing + HOTS פדגוגיה מתקדמת של כתיבה1 

Pedagogical Grammar  1 and 2

פדגוגיה של דקדוק

2 
The Other in English Literature האחר בספרות האנגלית3
Oral Language Development התפתחות השפה הדבורה   1
Vocabulary Acquisition רכישת  אוצר מילים   1
Literature in the Elementary School ספרות בבית ספר יסודי    בחירה 1
  תרבות אמריקאית American Culture    בחירה 1
Alcott and the Transcendentalists אלקוט טרנסצנדנטליזם (מקוון)    בחירה 1
Media Literacy אוריינות תקשורתית    בחירה 1
Discourse Analysis חקר השיח    בחירה 1
Authentic Tasks משימות אותנטיות    בחירה 1
תרגום   Translation    בחירה 1


 

נושאי הלימוד בחוג לאנגלית בתוכנית הרב גילית

 

נושאי הלימודשנה אשנה בשנה גשנה דסה"כ נדרש בתחום
בחינה בדקדוק באנגלית052
בחינה בהבנת הנשמע ובחינה בע"פ באנגלית0
בחינה בהבנת הנקרא באנגלית0
בחינה בחיבור אנגלי0
  פונטיקה ופונולוגיה Phonetics and Phonology1   
Syntax תחביר1   
   חשיבה ביקורתיתCritical Thinking1
Basic Grammar 1 and 2קורס בסיסי בדקדוק2
Academic Reading 1 and 2 קריאה אקדמית2
Introduction to Learning Disabilities 1 מבוא ללקויות למידה1
Introduction to Literature מבוא לספרות1
(מקוון) Language Skills through ICT מיומנויות שפה וטכנולוגיה1
Pedagogy of Speaking and Listening פדגוגיה של דיבור והאזנה 1  
Academic Writing 1and 2 כתיבה אקדמית 2  
Authentic Tasks משימות אותנטיות 1  

Foreign Language Acquisition 1 and 2

רכישת שפה זרה

 2  
Differentiated Teaching הוראה דיפרנציאלית 1  
Pedagogy of Beginning Reading פדגוגיה של ראשית הקריאה 1  
Pedagogy of Beginning Writing פדגוגיה של ראשית הכתיבה 1  
Language and Society שפה וחברה1
   אינטגרציה למערכת החינוך הישראליIntegration into the Israeli School System  1 
Vocabulary Acquisition רכישת  אוצר מילים  1 
Discourse Analysis חקר השיח  1 

Learning Disabilities in EFL

זרה לקויות למידה באנגלית כשפה

1
Adv. Pedagogy of Reading + HOTS פדגוגיה מתקדמת של קריאה1
Adv. Pedagogy of Writing + HOTS פדגוגיה מתקדמת של כתיבה1
Creative Englishאנגלית יצירתית  1 

Pedagogical Grammar  1 and 2

פדגוגיה של דקדוק

2
  תרבות אמריקאית American Culture1
The Other in English Literature האחר בספרות האנגלית   3
Alcott and the Transcendentalists אלקוט טרנסצנדנטליזם (מקוון)   1
Media Literacy אוריינות תקשורתית   1
Two Languages Meet in Class שתי שפות נפגשות בכיתה   1
Oral Language Development התפתחות השפה הדבורה   1
Literature in the Elementary School ספרות בבית ספר יסודי   1
Cross Cultural Communication תקשורת בין תרבויות
תרגום   Translation   1

Teaching English in a Multi-Cultural Society

הוראת אנגלית בחברה רב-תרבותית

   1
 קורסי בחירה משתנים משנה לשנה