נושאי הלימוד בחוג למקרא בתוכנית לבית הספר היסודי, העל יסודי ובתוכנית M.Teach

נושאי הלימודשנה אשנה בשנה גשנה דסה"כ נדרש בתחום
(אומנות וחוויה בפרשנות המדרש למקרא (מקוון126
הדרכה ביבליוגרפית ובקיאות בספרות המקרא1
הסיפור המקראי1
הספרות המזמורית1
מבוא למקרא1
מחזור סיפורי אליהו ואלישע1
ספר שמות – משעבוד לגאולה1
פרשת השבוע1
קוראים סיפור מקראי2
שיבת ציון וראשית בית שני בנבואה ובהיסטוריוגרפיה (מקוון)1
929 והחוויה הרוחנית והערכית בשירה המקראית1
יהושע1
סיפורי ראשית העולם1
תולדות האמונה הישראלית1
(המאבק על ירושת הכיסא (שמואל ב1
זהות עם ישראל באמצעות עמי כנען1
יונה – סיפור מסע1
תולדות ישראל1
תנ"ך בראייה בין תחומית1
סמינריון מנהיגות3