נושאי הלימוד בחוג למקרא בתוכנית לבית הספר היסודי, העל יסודי ובתוכנית M.Teach

נושאי הלימוד שנה א שנה ב שנה ג שנה ד סה"כ נדרש בתחום
(אומנות וחוויה בפרשנות המדרש למקרא (מקוון 1 26
הדרכה ביבליוגרפית ובקיאות בספרות המקרא 1
הסיפור המקראי 1
הספרות המזמורית 1
מבוא למקרא 1
מחזור סיפורי אליהו ואלישע 1
ספר שמות – משעבוד לגאולה 1
פרשת השבוע 1
קוראים סיפור מקראי 2
שיבת ציון וראשית בית שני בנבואה ובהיסטוריוגרפיה (מקוון) 1
929 והחוויה הרוחנית והערכית בשירה המקראית 1
יהושע 1
סיפורי ראשית העולם 1
תולדות האמונה הישראלית 1
(המאבק על ירושת הכיסא (שמואל ב 1
זהות עם ישראל באמצעות עמי כנען 1
יונה – סיפור מסע 1
תולדות ישראל 1
תנ"ך בראייה בין תחומית 1
סמינריון מנהיגות 3