מבנה תוכנית הלימודים

תחוםנושאי הלימודשנה אשנה בשנה גשנה דסה"כ נדרש בתחום
התנסות בהוראה281121
חקר ההתנסות2226
קורסי יסודלימודי רמות לשון (בהתאם לרמת הסטודנט עד רמת פטור)6-27
אנגלית לצרכים אקדמיים (בהתאם לרמת הסטודנט עד רמת פטור)8-2
טכנולוגיות בהוראה1
יהדות1
עזרה ראשונה
בטחון ובטיחות
זהירות בדרכים13
היבטים סוציולוגיים בעבודת המחנך1
היבטים פילוסופיים בעבודה המחנך1
היבטים פסיכולוגיים בעבודה המחנך1
סוגיות בתכנון לימודים והערכתו3
בחירת מתחום השיח והתיווך1
הקבוצה כמערכת ארגונית /רפורמות במערכת החינוך בישראל1
סטטיסטיקה (מקוון)1
שיטות מחקר (מקוון)1
המורה בעולמו של הילד2
מעברים בבית הספר1
סמינריון בחינוך (בחירה בנושא אחד)דיאלוג, משמעות והבנה בכיתה33
מניעה וטיפול באלימות ומשמעת בכיתה3
הוראה דיפרנציאלית: אידיאולוגיה ופרקטיקה3
המורה כמנהיג ושותף מוביל בעבודת צוות בין-מקצועי 3
הקשר והתקשורת בניהול כיתה בחינוך המיוחד 3
חינוך וניהול כיתה עם הפנים לקהילה 3
חינוך מיוחדחנ"מ בראי הרב-תרבותיות123
לקויות למידה – תיאוריה ואסטרטגיות1
לקויות תקשורת שפה ודיבור1
מבוא לחינוך מיוחד1
מוגבלות שכלית התפתחותית ולקויות מורכבות1
התפתחות שפה1
קריאה התפתחות ומודלים1
תלמידים על הרצף האוטיסטי1
בניית תוכניות לימודים בחנ"מ ע"פ המודל האוניברסלי/התפתחות הקריאה והוראתה1
הוראה מותאמת במתימטיקה הערכה וטיפול א+ב2
לקויות קריאה – תאוריות והוראה מותאמת א+ב2
מהאבחון ועד לפיתוח תוכנית קריאה1
תוכנית חברתית – היבטים רגשיים וקוגניטיביים א+ב2
חקר ההתנסות בחינוך מיוחד2
מודליים יישומיים בהוראת המתמטיקה בחינוך המיוחד2
התמודדות של הורים ומשפחות לתלמידים עם צרכים מיוחדים1
תלמידים עם קשיים רגשיים והתנהגותיים1
תוכנית חוסן לתלמידים עם קשיים רגשיים1
חלון לקהילה1
חינוך למיניות בחינוך המיוחד1
משיתוף להשתתפות1
סמינריון בחינוך מיוחד (בחירה בנושא אחד)יצירתיות באוכלוסיות עם צרכים מיוחדים33
למידה וזיכרונות3
החינוך המיוחד בעידן הדיגיטלי3
תפיסות ומודלים בהשתלבות של תלמידים עם צרכים מיוחדים3
התמחות לבחירהספרות עברית וכללית26
לשון עברית
נקרא
מתמטיקה
טבע
אנגלית
סה"כ102