*המידע עשוי להשתנות בהתאם להחלטות הנהלת המכללה

רשימת קורסים:

שנתון א' סמסטר א'

שם הקורסהיקף
מנהיגות ושינוי בתהליכי הוראה ולמידה (סמינריון, קורס שנתי, חובה)3 ש"ש
חקר הטקסט והשיח1 ש"ש
המחקר הכמותי (חובה)1 ש"ש
מחקר איכותני (חובה)1 ש"ש
בית הספר כמערכת ארגונית (חובה)1 ש"ש
אידיאולוגיה, ביקורת וחינוך1 ש"ש
ילדים עם צרכים מיוחדים: מאפיינים, שילוב והכלה1 ש"ש
היבטים חברתיים ורגשיים בהוראה ובלמידה1 ש"ש
מדיניות מערכת החינוך1 ש"ש

 

שנתון א' סמסטר ב'

שם הקורסהיקף
מנהיגות ושינוי בתהליכי הוראה ולמידה (סמינריון, קורס שנתי, חובה)3 ש"ש
מחקר פעולה בחינוך (חובה)1 ש"ש
המחקר הנרטיבי1 ש"ש
משפט וחינוך1 ש"ש
למידה וזיכרון1 ש"ש
חקר המוח והשתמעויותיו להוראה ולמידה1 ש"ש

 

שנתון ב' סמסטר א' – קורסים בתחום החינוך, פתוחים לכל מקבצי ההתמחות

שם הקורסהיקף
הובלת יוזמות בחינוך (חובה)1 ש"ש
מדיניות מערכת החינוך1 ש"ש
אידיאולוגיה, ביקורת וחינוך1 ש"ש
ילדים עם צרכים מיוחדים: מאפיינים, שילוב והכלה1 ש"ש

 

שנתון ב' סמסטר ב' – קורסים בתחום החינוך, פתוחים לכל ההתמחויות

שם הקורסהיקף
משפט וחינוך1 ש"ש
חקר המוח והשתמעויותיו להוראה ולמידה1 ש"ש
למידה וזיכרון1 ש"ש
השיח הכיתתי: למידה על פי הגישה הסוציו-תרבותית (חובה)1 ש"ש

 

שנתון ב' – קורס חובה שנתי לכל ההתמחויות

שם הקורסהיקף
סדנת פרויקט1 ש"ש

 

שנתון ב' – מקבץ תכנון לימודים: הובלה, יזמות וחדשנות

שנתון ב' – מקבץ מנהיגות חברתית ערכית

שם הקורסהיקף
חינוך לזהות במדינה יהודית ודמוקרטית (סמינריון שנתי)3 ש"ש
הבניית זיכרון קולקטיבי בחברה הישראלית – משמעויות חינוכיות1 ש"ש
חינוך במרחב החברתי-פוליטי בישראל: תפיסות ודרכי פעולה1 ש"ש
ערך כבוד האדם בטקסטים קנוניים של תרבויות ישראליות (מכוון)1 ש"ש

 

מקבץ מנהיגות חברתית-ערכית שנה ב' – כל קורסי המקבץ הם חובה למי שבחר במקבץ

שם הקורסהיקף
חינוך לזהות במדינה יהודית ודמוקרטית (סמינריון)/ ד"ר אוהד דוד
ערך כבוד האדם בטקסטים קנוניים של תרבויות ישראליות/ ד"ר אור מרגלית
הבניית זיכרון קולקטיבי בתרבות היהודית ובחברה הישראלית – משמעויות חינוכיות/ ד"ר אוהד דוד