*המידע עשוי להשתנות בהתאם להחלטות הנהלת המכללה

 

רשימת קורסים:

שנה א סמסטר א

שם הקורס היקף
מנהיגות ושינוי בתהליכי הוראה ולמידה (סמינריון, קורס שנתי, חובה) 3 ש"ש
המחקר הכמותי (חובה) 1 ש"ש
מחקר איכותני (חובה) 1 ש"ש
בית הספר כמערכת ארגונית (חובה) 1 ש"ש
אידיאולוגיה, ביקורת וחינוך 1 ש"ש
ילדים עם צרכים מיוחדים: מאפיינים, שילוב והכלה 1 ש"ש
היבטים חברתיים ורגשיים בהוראה ובלמידה 1 ש"ש
מדיניות מערכת החינוך 1 ש"ש

 

שנה א סמסטר ב

שם הקורס היקף
מנהיגות ושינוי בתהליכי הוראה ולמידה (סמינריון, קורס שנתי, חובה) 3 ש"ש
מחקר פעולה בחינוך (חובה) 1 ש"ש
משפט וחינוך 1 ש"ש
למידה וזיכרון 1 ש"ש
חקר המוח והשתמעויותיו להוראה ולמידה 1 ש"ש

 

שנה ב סמסטר א – קורסים בתחום החינוך, פתוחים לכל מקבצי ההתמחות

שם הקורס היקף
הובלת יוזמות בחינוך (חובה) 1 ש"ש
מדיניות מערכת החינוך 1 ש"ש
אידיאולוגיה, ביקורת וחינוך 1 ש"ש
ילדים עם צרכים מיוחדים: מאפיינים, שילוב והכלה 1 ש"ש

 

שנה ב סמסטר ב – קורסים בתחום החינוך, פתוחים לכל ההתמחויות

שם הקורס היקף
משפט וחינוך 1 ש"ש
חקר המוח והשתמעויותיו להוראה ולמידה 1 ש"ש
למידה וזיכרון 1 ש"ש
השיח הכיתתי: למידה על פי הגישה הסוציו-תרבותית (חובה) 1 ש"ש

 

שנה ב – קורס חובה שנתי לכל ההתמחויות

שם הקורס היקף
סדנת פרויקט 1 ש"ש

 

שנה ב – מקבץ מנהיגות חברתית-ערכית

שם הקורס היקף
חינוך לזהות במדינה מרובת תרבויות (סמינריון שנתי) 3 ש"ש
הבניית זיכרון קולקטיבי בחברה הישראלית – משמעויות חינוכיות 1 ש"ש
חינוך במרחב החברתי-פוליטי בישראל: תפיסות ודרכי פעולה 1 ש"ש
ערך כבוד האדם בטקסטים קנוניים של תרבויות ישראליות (מקוון) 1 ש"ש

 

שנה ב – מקבץ תכנון לימודים: הובלה, יזמות וחדשנות

שם הקורס היקף
גישות ותפיסות בתכנון לימודים 3 ש"ש
הוראה ולמידה במרחבי למידה עתידיים 1 ש"ש
למידה בעידן דיגיטלי 1 ש"ש
הערכה בחינוך: גישות, מדיניות והקשרי פעולה בבית הספר ובכיתה (מקוון) 1 ש"ש