*המידע עשוי להשתנות בהתאם להחלטות הנהלת המכללה

 

רשימת קורסים:

שנה א סמסטר א

שם הקורסהיקף
מנהיגות ושינוי בתהליכי הוראה ולמידה (סמינריון, קורס שנתי, חובה)3 ש"ש
המחקר הכמותי (חובה)1 ש"ש
מחקר איכותני (חובה)1 ש"ש
בית הספר כמערכת ארגונית (חובה)1 ש"ש
אידיאולוגיה, ביקורת וחינוך1 ש"ש
ילדים עם צרכים מיוחדים: מאפיינים, שילוב והכלה1 ש"ש
היבטים חברתיים ורגשיים בהוראה ובלמידה1 ש"ש
מדיניות מערכת החינוך1 ש"ש

 

שנה א סמסטר ב

שם הקורסהיקף
מנהיגות ושינוי בתהליכי הוראה ולמידה (סמינריון, קורס שנתי, חובה)3 ש"ש
מחקר פעולה בחינוך (חובה)1 ש"ש
משפט וחינוך1 ש"ש
למידה וזיכרון1 ש"ש
חקר המוח והשתמעויותיו להוראה ולמידה1 ש"ש

 

שנה ב סמסטר א – קורסים בתחום החינוך, פתוחים לכל מקבצי ההתמחות

שם הקורסהיקף
הובלת יוזמות בחינוך (חובה)1 ש"ש
מדיניות מערכת החינוך1 ש"ש
אידיאולוגיה, ביקורת וחינוך1 ש"ש
ילדים עם צרכים מיוחדים: מאפיינים, שילוב והכלה1 ש"ש

 

שנה ב סמסטר ב – קורסים בתחום החינוך, פתוחים לכל ההתמחויות

שם הקורסהיקף
משפט וחינוך1 ש"ש
חקר המוח והשתמעויותיו להוראה ולמידה1 ש"ש
למידה וזיכרון1 ש"ש
השיח הכיתתי: למידה על פי הגישה הסוציו-תרבותית (חובה)1 ש"ש

 

שנה ב – קורס חובה שנתי לכל ההתמחויות

שם הקורסהיקף
סדנת פרויקט1 ש"ש

 

שנה ב – מקבץ מנהיגות חברתית-ערכית

שם הקורסהיקף
חינוך לזהות במדינה מרובת תרבויות (סמינריון שנתי)3 ש"ש
הבניית זיכרון קולקטיבי בחברה הישראלית – משמעויות חינוכיות1 ש"ש
חינוך במרחב החברתי-פוליטי בישראל: תפיסות ודרכי פעולה1 ש"ש
ערך כבוד האדם בטקסטים קנוניים של תרבויות ישראליות (מקוון)1 ש"ש

 

שנה ב – מקבץ תכנון לימודים: הובלה, יזמות וחדשנות

שם הקורסהיקף
גישות ותפיסות בתכנון לימודים3 ש"ש
הוראה ולמידה במרחבי למידה עתידיים1 ש"ש
למידה בעידן דיגיטלי1 ש"ש
הערכה בחינוך: גישות, מדיניות והקשרי פעולה בבית הספר ובכיתה (מקוון)1 ש"ש