*המידע עשוי להשתנות בהתאם להחלטות הנהלת המכללה

 

תואר שני בחינוך מוזיקלי – תשע"ח
פירוט הקורסים

 

שנתון א' סמסטר א'

שם הקורסהיקף
גישות פדגוגיות בתכנון לימודים1 ש"ש
פיתוח זהות מקצועית בחקר החינוך המוזיקלי3 ש"ש
המוזיקה הערבית האמנותית1 ש"ש
מחקר איכותני1 ש"ש
סדנת אומן – עיבודים ופרשנות1 ש"ש
סדנת אומן – ביצוע1 ש"ש
סדנת אומן – יצירתיות מוזיקלית ממוחשבת1 ש"ש
סדנת אומן – אלתור בג'אז1 ש"ש

 

שנתון א' סמסטר ב'

שם הקורסהיקף
סוגיות עכשוויות בחינוך מוזיקלי – היבטים סוציולוגיים1 ש"ש
סוגיות מתקדמות באנליזה: יחסי הגומלין בין מוזיקה וטקסט1 ש"ש
פיתוח זהות מקצועית בחקר החינוך המוזיקלי3 ש"ש
תולדות השירה המקהלתית1 ש"ש
המחקר הכמותי1 ש"ש
מתודיקה של מקהלות ילדים ונוער1 ש"ש

 

שנתון ב' סמסטר א'

שם הקורסהיקף
עבודת גמר פרויקט/תזה1-2 ש"ש
מערכי מחקר1 ש"ש
גישות פדגוגיות בתכנון לימודים1 ש"ש
סדנת פרויקט/תזה1-2 ש"ש
המוזיקה הערבית האמנותית1 ש"ש
מוזיקה משוחחת עם אמנויות אחרות3 ש"ש
סדנת אומן – ביצוע1 ש"ש
סדנת אומן – יצירתיות מוזיקלית ממוחשבת1 ש"ש
סדנת אומן – אלתור בג'אז1 ש"ש

 

שנתון ב' סמסטר ב'

שם הקורסהיקף
עבודת גמר פרויקט/תזה1-2 ש"ש
סוגיות מתקדמות באנליזה: יחסי הגומלין שבין מוזיקה וטקסט2 ש"ש
סדנת פרויקט/תזה1-2 ש"ש
תולדות השירה המקהלתית1 ש"ש
מוזיקה משוחחת עם אמנויות אחרות3 ש"ש
סביבות לימודים מתקדמות1 ש"ש
מתודיקה של מקהלות ילדים ונוער1 ש"ש
מחקר איכותני מתקדם (מקוון)1 ש"ש
מחקר כמותי מתקדם1 ש"ש