רשימת קורסים:

 

שנה א סמסטר א

שם הקורס היקף
1 ש"ש
1 ש"ש
קוגניציה ויצירתיות בחינוך המיוחד 3 ש"ש
איכות החיים של האדם עם הצרכים המיוחדים 2 ש"ש
עבודה והדרכה בצוות רב-מקצועי 3 ש"ש
מנהיגות ושינוי בזיקה לחינוך מיוחד – תפיסה מערכתית 3 ש"ש
מבוא למחקר איכותני 1 ש"ש
המחקר הכמותי 1 ש"ש

 

 

שנה א סמסטר ב

שם הקורס היקף
רגישות רב-תרבותית באמצעות photo voice והגישה הנרטיבית 1 ש"ש
1 ש"ש
קוגניציה ויצירתיות בחינוך המיוחד 3 ש"ש
איכות החיים של האדם עם הצרכים המיוחדים 2 ש"ש
עבודה והדרכה בצוות רב-מקצועי 3 ש"ש
מנהיגות ושינוי בזיקה לחינוך מיוחד – תפיסה מערכתית 3 ש"ש
פיתוח סביבה לימודים מותאמת ללקויי ראייה 1 ש"ש
היבטים מוחיים של לקויות מנטליות 1 ש"ש
היבטים אקולוגיים בחינוך המיוחד 1 ש"ש
טכנולוגיות מתקדמות וילדים עם צרכים מיוחדים 1 ש"ש

 

 

שנה ב סמסטר א

שם הקורס היקף
  1 ש"ש
  1 ש"ש
סדנת פרויקט 2 ש"ש
קוגניציה ויצירתיות בחינוך המיוחד 3 ש"ש
איכות החיים של האדם עם הצרכים המיוחדים 2 ש"ש
עבודה והדרכה בצוות רב מקצועי 3 ש"ש
מנהיגות ושינוי בזיקה לחינוך מיוחד – תפיסה מערכתית 3 ש"ש

 

 

שנה ב סמסטר ב

שם הקורס היקף
סוגיות מתקדמות בחקר האוטיזם 1 ש"ש
סדנת פרויקט 2 ש"ש
קוגניציה ויצירתיות בחינוך המיוחד 3 ש"ש
איכות החיים של האדם עם הצרכים המיוחדים 2 ש"ש
עבודה והדרכה בצוות רב-מקצועי 3 ש"ש
מנהיגות ושינוי בזיקה לחינוך מיוחד – תפיסה מערכתית 3 ש"ש
פיתוח סביבה לימודים מותאמת ללקויי ראייה 1 ש"ש
היבטים מוחיים של לקויות מנטליות 1 ש"ש
עזרה במצוקות אישיות בסביבה מקוונת 1 ש"ש