רשימת קורסים:

שנתון א' סמסטר א'

שם הקורסהיקף
תיווך, למידה וקשרים בין אישיים במסגרות של החינוך המיוחד1 ש"ש
תהליכי התמודדת מול אתגרי החינוך המיוחד1 ש"ש
משפחות לילדים עם צרכים אחרים, קשייהן, התמודדותן ומקומן במכרך החינוכי1 ש"ש
קוגניציה ויצירתיות בחינוך המיוחד3 ש"ש
איכות החיים של האדם עם הצרכים המיוחדים2 ש"ש
עבודה והדרכה בצוות רב מקצועי3 ש"ש
מנהיגות ושינוי בזיקה לחינוך מיוחד – תפיסה מערכתית3 ש"ש
מבוא למחקר איכותני – שיטות מחקר1 ש"ש
המחקר הכמותי – שיטות מחקר1 ש"ש

 

 

שנתון א' סמסטר ב'

שם הקורסהיקף
רגישות רב תרבותית באמצעות photo voice והגישה הנרטיבית1 ש"ש
חקר השיח1 ש"ש
קוגניציה ויצירתיות בחינוך המיוחד3 ש"ש
איכות החיים של האדם עם הצרכים המיוחדים2 ש"ש
עבודה והדרכה בצוות רב מקצועי3 ש"ש
מנהיגות ושינוי בזיקה לחינוך מיוחד – תפיסה מערכתית3 ש"ש
פיתוח סביבה לימודים מותאמת ללקויי ראייה1 ש"ש
היבטים מוחיים של לקויות מנטליות1 ש"ש
היבטים אקולוגיים בחינוך המיוחד1 ש"ש
טכנולוגיות מתקדמות וילדים עם צרכים מיוחדים1 ש"ש

 

 

שנתון ב' סמסטר א'

שם הקורסהיקף
תיווך, למידה וקשרים בין אישיים במסגרות של החינוך המיוחד1 ש"ש
תהליכי התמודדת מול אתגרי החינוך המיוחד1 ש"ש
סדנת פרויקט2 ש"ש
קוגניציה ויצירתיות בחינוך המיוחד3 ש"ש
איכות החיים של האדם עם הצרכים המיוחדים2 ש"ש
עבודה והדרכה בצוות רב מקצועי3 ש"ש
מנהיגות ושינוי בזיקה לחינוך מיוחד – תפיסה מערכתית3 ש"ש
אתגרים בתכנון לימודים לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים 

 

 

שנתון ב' סמסטר ב'

שם הקורסהיקף
סוגיות מתקדמות בחקר האוטיזם1 ש"ש
סדנת פרויקט2 ש"ש
קוגניציה ויצירתיות בחינוך המיוחד3 ש"ש
איכות החיים של האדם עם הצרכים המיוחדים2 ש"ש
עבודה והדרכה בצוות רב מקצועי3 ש"ש
מנהיגות ושינוי בזיקה לחינוך מיוחד – תפיסה מערכתית3 ש"ש
פיתוח סביבה לימודים מותאמת ללקויי ראייה1 ש"ש
היבטים מוחיים של לקויות מנטליות1 ש"ש
עזרה במצוקות אישיות בסביבה מקוונת1 ש"ש
  

 

* המועצה להשכלה גבוהה העניקה הסמכה זמנית להפעלת התוכנית.