רשימת קורסים:

 

שנה א סמסטר א

שם הקורסהיקף
1 ש"ש
1 ש"ש
קוגניציה ויצירתיות בחינוך המיוחד3 ש"ש
איכות החיים של האדם עם הצרכים המיוחדים2 ש"ש
עבודה והדרכה בצוות רב-מקצועי3 ש"ש
מנהיגות ושינוי בזיקה לחינוך מיוחד – תפיסה מערכתית3 ש"ש
מבוא למחקר איכותני1 ש"ש
המחקר הכמותי1 ש"ש

 

 

שנה א סמסטר ב

שם הקורסהיקף
רגישות רב-תרבותית באמצעות photo voice והגישה הנרטיבית1 ש"ש
1 ש"ש
קוגניציה ויצירתיות בחינוך המיוחד3 ש"ש
איכות החיים של האדם עם הצרכים המיוחדים2 ש"ש
עבודה והדרכה בצוות רב-מקצועי3 ש"ש
מנהיגות ושינוי בזיקה לחינוך מיוחד – תפיסה מערכתית3 ש"ש
פיתוח סביבה לימודים מותאמת ללקויי ראייה1 ש"ש
היבטים מוחיים של לקויות מנטליות1 ש"ש
היבטים אקולוגיים בחינוך המיוחד1 ש"ש
טכנולוגיות מתקדמות וילדים עם צרכים מיוחדים1 ש"ש

 

 

שנה ב סמסטר א

שם הקורסהיקף
 1 ש"ש
 1 ש"ש
סדנת פרויקט2 ש"ש
קוגניציה ויצירתיות בחינוך המיוחד3 ש"ש
איכות החיים של האדם עם הצרכים המיוחדים2 ש"ש
עבודה והדרכה בצוות רב מקצועי3 ש"ש
מנהיגות ושינוי בזיקה לחינוך מיוחד – תפיסה מערכתית3 ש"ש

 

 

שנה ב סמסטר ב

שם הקורסהיקף
סוגיות מתקדמות בחקר האוטיזם1 ש"ש
סדנת פרויקט2 ש"ש
קוגניציה ויצירתיות בחינוך המיוחד3 ש"ש
איכות החיים של האדם עם הצרכים המיוחדים2 ש"ש
עבודה והדרכה בצוות רב-מקצועי3 ש"ש
מנהיגות ושינוי בזיקה לחינוך מיוחד – תפיסה מערכתית3 ש"ש
פיתוח סביבה לימודים מותאמת ללקויי ראייה1 ש"ש
היבטים מוחיים של לקויות מנטליות1 ש"ש
עזרה במצוקות אישיות בסביבה מקוונת1 ש"ש