היוצרת רננה רז חוברת לארבעה נגני כלי קשת לבדיקת הגבולות בין מוזיקה לתנועה.