האירוע בוטל

סטודנטים בפקולטה לחינוך מוזיקלי בביצועים חיים ליצירות מופת.