הדיקנית היא חברה בוועדת המשמעת לגבי התנהגות בלתי נאותה של סטודנטים. קודם זימון הסטודנט לוועדת משמעת ייערך לו בירור על ידי דיקנית הסטודנטים.