התבחינים לקידום ושקלולם

תבחיני הקידום נחלקים לשלושה: (1) מצוינות בהוראה (2) יזמות ופיתוח חומרי למידה (3) פרסומים. המשקל הניתן לקריטריונים בכל דרגה ודרגה משתנה בהתאם לתוואי ההתפתחות האקדמית במסלול הקידום:

התחוםדרגת מרצהדרגת מרצה בכיר
מצוינות בהוראה20%20%
יוזמות וחומרי למידה40%30%
פרסומים40%50%

הערות

  1.  כפי שמפורט בתלקיט, פרסומים לא שפיטים הקשורים לחינוך ולהוראה שייכים לקטגוריית "יזמות וחומרי למידה". אין להביא את הפרסומים האלה בקטגוריית "פרסומים".
    המלצה לגבי מאמרים השייכים לקטגוריית יזמות וחומרי למידה: לדרגת מרצה – לפחות 2 שני פרסומים; לדרגת מרצה בכיר – לפחות 3 פרסומים.
  2. כפי שמפורט בתלקיט, פרסומים שעברו שיפוט הם: א. ספרים, ב. מאמרים בכתבי עת מדעיים שפיטים, ג. מאמרים ופרקים בתוך ספרים שעברו שיפוט, ד. ערכים באנציקלופדיה, ה. מאמרים בדברי קונגרס שעברו שיפוט. פרסומים אלה ישובצו בקטגוריית "פרסומים", תחת הכותרת "פרסומים שפיטים".
    המלצה לגבי מאמרים שפיטים השייכים לקטגוריית "פרסומים": לדרגת מרצה – לפחות 5 פרסומים שפיטים, אחד מהם ברמה בינ"ל (אנגלית); לדרגת מרצה בכיר – לפחות 10 פרסומים שפיטים, 3 מהם ברמה בינ"ל (אנגלית), ולפחות 5 מהם התפרסמו לאחר קבלת דרגת מרצה. תינתן עדיפות לפרסומים בכתבי עת שפיטים.