תבחיני קידום
מסלול מחקרי ומסלול מקצועי (*)
מכללת לוינסקי לחינוך

ספטמבר 2021

(*) דרגות הקידום המוצגות במסמך זה מוגדרות על פי הות"ת ועל פי ההסכם הקיבוצי מינואר 2019 , כמפורט להלן:
מסלול מחקרי: דרגות מרצה ומרצה בכיר, על פי ות"ת ועל פי ההסכם הקיבוצי
מסלול מקצועי: דרגות מורה ומורה בכיר מוגדרות על ידי הות"ת ומוענקות לחברי סגל אשר מועסקים/יועסקו במסגרת הות"ת;
דרגות מרצה נלווה ומרצה בכיר נלווה מוגדרות על פי ההסכם הקיבוצי מינואר 2019 ומוענקות לחברי סגל אשר אינם מועסקים במסגרת
הות"ת.

 

א. דרישות פורמליות להגשת מועמדות

לפי ההסכם הקיבוצי לפי דרישות ות"ת
מקום עבודה עיקרי + +
היקף משרה קבועה 60% מרצה, 65% מרצה בכיר 50%
היקף העסקה לפחות 50% במסלול אקדמי ליבתי, שעיקר עבודתו במוסד
פז"ם * 3 שנים בין דרגה לדרגה

 

 

ב. תבחינים לקידום
ב 1. תבחינים לקידום במסלול מחקרי לדרגות מרצה, מרצה בכיר

איכות ההוראה ועיצובה יוזמות והובלה 1 חומרי למידה 2 מחקר ופרסום
נראות, מוניטין (ופוטנציאל למוניטין) בארץ וברמה בין-לאומית – תהודה לעשייה המקצועית על פי השתקפותה בבמות ציבוריות ופרופסיונליות בארץ ובעולם ובקרב חברי הקהילה המקצועית
– נראות של מהלכים במערכת החינוך שהם
מחוללי שינוי או שיפור
השפעה וצבירת מוניטין בעקבות היוזמה תפוצת חומרי הלמידה ציטוטים (impact factor)/דירוג כתבי עת, הזמנות להרצות בכנסים בארץ ובעולם, מימון, שיפוט בכתבי עת מקומיים ובין-לאומיים, חבר מערכת וכדו'
תרומה למכללה – גיוון שיטות הוראה והדרכה
– יצירת שיטות הערכה ו/או שיפור שיטות קיימות
– שילוב טכנולוגיה
– הנחיית עבודות גמר
– הנחייה וחניכה של חברי סגל
– מילוי תפקידים
– ייזום, ארגון והובלה של פעילויות ואירועים
– ייזום והובלה של קבוצות מחקר, סדנאות וכדו'
– מעורבות פעילה ורציפה בוועדות קבלה
– פיתוח קורסים חוצי דיסציפלינות ומסגרות
– פיתוח תוכניות ייחודיות למכללה
– הרצאות בימי עיון ייעודיים
– השתתפות בפעילויות בקהילת עמיתים ותרומה להפקת תוצרים
תרומה ייעודית לתחום הכשרת מורים,  מערכת החינוך, לחברה ולתרבות – עיצוב דרכי הוראה במוסדות החינוך להשבחת איכות ההוראה ותרומה מחוללת שינוי ו/או שיפור במערכת הבית ספרית
– פיתוח מסגרות ללימודי המשך וליווי דיסציפלינרי ופדגוגי לסגלי הוראה
– פיתוח, חיזוק והובלה של שותפויות, מיזמים ואירועים עם רשויות, מוסדות, משרד החינוך וכד'
– ייזום, ארגון והובלה של פעילויות בין-מוסדיות – פיתוח יוזמות לחיזוק קשרי אקדמיה-שדה
– תוכניות לימודים
– ספרי לימוד והדרכה
– קורסים בתפוצה רחבה (החוצים את גבולות המכללה)
– מחקרים ופרסומים אקדמיים בתחום ההתמחות וההוראה
– פרסומים בבמות מקצועיות
– תוכניות כתובות לסדנאות ולימי עיון ולמידה בתחומי ההתמחות וההוראה
פיתוח מקצועי – התעדכנות דיסציפלינרית והתעדכנות  הוראת הדיסציפלינה במכללה ומחוצה לה – התעדכנות פדגוגית במכללה ומחוצה לה – התעדכנות והובלה בתחומי ייזום ומנהיגות
במערכת החינוך – הובלת סדנאות ופורומים דיסציפלינריים ופדגוגיים
– בניית תוכניות, גישות הוראה ומערכים לפיתוח מקצועי של מורים ומורי מורים
– פיתוח תכניות לחיזוק קשרי אקדמיה-שדה
– פרסום (מאמרים וספרים)
בבמות ובהוצאות אקדמיות שפיטות בארץ ובעולם
– עריכה אקדמית
– הובלה והרצאות בקבוצות מחקר
– הובלה והרצאות בכנסים אקדמיים ומקצועיים בארץ ובעולם
– דוחות מחקר שעברו שיפוט
– עבודת דוקטורט
שקלול
(ציון סף: 80)
מרצה: 20
מרצה בכיר: 20
מרצה: 20
מרצה בכיר: 10
מרצה: 20
מרצה בכיר: 10
מרצה: 40
מרצה בכיר: 60


1 יוזמות:
ייזום אישי או עם שותפים הכולל תכנון ופעילות או נטילת חלק בפעילות, הכרוכה בהקצאת זמן ובמאמץ מחשבתי
ופיזי מעבר למצופה בתפקיד ומעבר לשגרה המקובלת.

2 חומרי למידה: חומרים שהמועמד פיתח בעצמו או עם שותפים, שזכו להפצה במכללה ומחוצה לה, בתחומים כגון תוכניות
לימודים, ספרי לימוד, חוברות למידה, ערכות למידה, משחקים לימודיים, תוכנות ולומדות מחשב, תקליטורים חינוכיים,
סרטונים, קלטות (סילבוסים, תרגילים, דפי עבודה שוטפים וכדו' אינם בגדר פיתוח חומרי למידה).


תנאי סף להגשת מועמדות לקידום במסלול מחקרי

1. תואר שלישי (דוקטור)
2. פרסומים:
דרגת מרצה: לפחות 5 פרסומים בבמות שפיטות (לפחות 2 מהן בין-לאומיות); הרצאות בכנסים אקדמיים בארץ ובחו"ל.
דרגת מרצה בכיר: לפחות 10 פרסומים בבמות שפיטות, לפחות 5 מהם התפרסמו אחרי קבלת דרגת מרצה, ובסה"כ 4 מהם התפרסמו בבמות בין-לאומיות; הרצאות בכנסים אקדמיים בארץ ובחו"ל.

חוות דעת:
לדרגת מרצה: יש לציין שמות של שני אנשי אקדמיה בכירים בתחומם בעלי דרגה הגבוהה מדרגתך, שהיכרותם אתך מספקת להגשת חוות דעת על עשייתך האקדמית והמקצועית (לפחות אחד מהם הוא איש סגל אקדמי בכיר מחוץ למכללה); כולל פרטים: כתובת המייל ותפקיד באקדמיה.

לדרגת מרצה בכיר: יש לציין שמות של שלושה אנשי אקדמיה בכירים בתחומם בעלי דרגה הגבוהה מדרגתך או זהה לדרגה המבוקשת, שהיכרותם אתך מספקת להגשת חוות דעת על עשייתך האקדמית והמקצועית (לפחות אחד מהם הוא איש סגל אקדמי בכיר מחוץ למכללה), שלא המליצו על קידומך בעבר; כולל פרטים: כתובת המייל ותפקיד באקדמיה).


ב 2. תבחינים לקידום במסלול מקצועי לדרגת מרצה נלווה/מורה, מרצה בכיר נלווה/מורה בכיר

איכות ההוראה ועיצובה יוזמות והובלה 1 חומרי למידה 2 מחקר ופרסום
נראות, מוניטין (ופוטנציאל למוניטין) בארץ וברמה בין-לאומית – תהודה לעשייה המקצועית על פי השתקפותה בבמות ציבוריות ופרופסיונליות בארץ ובעולם ובקרב חברי הקהילה המקצועית
– נראות של מהלכים במערכת החינוך שהם
מחוללי שינוי או שיפור
השפעה וצבירת מוניטין בעקבות היוזמה תפוצת חומרי הלמידה ציטוטים (impact factor)/דירוג כתבי עת, מימון, הזמנה להרצות בכנסים, להופיע בקונצרטים (בארץ ובעולם), להוביל כיתות
אומן וכדו', מאמרי דעה בפלטפורמות מוכרות ובעלות מוניטין ציבורי ומקצועי, ביקורות בעיתונות המקצועית על הישגים
וכדו'
תרומה למכללה – גיוון שיטות הוראה והדרכה
– יצירת שיטות הערכה ו/או שיפור שיטות קיימות
– שילוב טכנולוגיה
– הנחיית עבודות גמר
– הנחייה וחניכה של חברי סגל
– מילוי תפקידים
– ייזום, ארגון והובלה של פעילויות ואירועים
– ייזום והובלה של קבוצות מחקר, סדנאות וכדו'
– מעורבות פעילה ורציפה בוועדות קבלה
– פיתוח קורסים חוצי דיסציפלינות ומסגרות במכללה
– פיתוח תוכניות ייחודיות למכללה
– הרצאות בימי עיון ייעודיים
– השתתפות בפעילויות בקהילת עמיתים ותרומה להפקת תוצרים
תרומה ייעודית לתחום הכשרת מורים,  מערכת החינוך, לחברה ולתרבות – עיצוב דרכי הוראה במוסדות החינוך להשבחת איכות ההוראה ותרומה מחוללת שינוי ו/או שיפור במערכת הבית ספרית
– פיתוח מסגרות ללימודי המשך וליווי דיסציפלינרי ופדגוגי לסגלי הוראה
– פיתוח, חיזוק והובלה של שותפויות, מיזמים ואירועים עם רשויות, מוסדות, משרד החינוך וכד'
– ייזום, ארגון והובלה של פעילויות בין-מוסדיות – פיתוח יוזמות לחיזוק קשרי אקדמיה-שדה
– תוכניות לימודים
– ספרי לימוד והדרכה
– קורסים בתפוצה רחבה (החוצים את גבולות המכללה)
– מחקרים ופרסומים אקדמיים בתחום ההתמחות וההוראה
– פרסומים בבמות מקצועיות
– תוכניות כתובות לסדנאות ולימי עיון ולמידה בתחומי ההתמחות וההוראה
פיתוח מקצועי – התעדכנות דיסציפלינרית והתעדכנות  הוראת הדיסציפלינה במכללה ומחוצה לה – התעדכנות פדגוגית במכללה ומחוצה לה – התעדכנות והובלה בתחומי ייזום ומנהיגות
במערכת החינוך – הובלת סדנאות ופורומים דיסציפלינריים ופדגוגיים
– בניית תוכניות, גישות הוראה ומערכים לפיתוח מקצועי של מורים ומורי מורים
– פיתוח תכניות לחיזוק קשרי אקדמיה-שדה
– השתתפות בקבוצות מחקר;
– פרסומים אקדמיים בתחום הדעת, פרסומים ואקוויוולנטים פרסומיים3 בבמות מקומיות ובין-לאומיות בתחום המקצועי (הכשרת מורים, מוזיקה, אומנות, ספרות וכד')
– הרצאות  בכנסים אקדמיים ומקצועיים
– אוצרוּת תערוכות
שקלול הדרכה פדגוגית
(ציון סף: 80)
מרצה נלווה: 20
מרצה בכיר נלווה: 20
מרצה נלווה: 25
מרצה בכיר נלווה: 20
מרצה נלווה: 25
מרצה בכיר נלווה: 20
מרצה נלווה: 30
מרצה בכיר נלווה: 40
שקלול אומנים
(ציון סף: 80)
מרצה נלווה: 20
מרצה בכיר נלווה: 20
מרצה נלווה: 25
מרצה בכיר נלווה: 20
מרצה נלווה: 15
מרצה בכיר נלווה: 10
מרצה נלווה: 40
מרצה בכיר נלווה: 50


1 יוזמות:
ייזום אישי או עם שותפים הכולל תכנון ופעילות או נטילת חלק בפעילות, הכרוכה בהקצאת זמן ובמאמץ מחשבתי
ופיזי מעבר למצופה בתפקיד ומעבר לשגרה המקובלת.

2 חומרי למידה: חומרים שהמועמד פיתח בעצמו או עם שותפים, שזכו להפצה במכללה ומחוצה לה, בתחומים כגון תוכניות
לימודים, ספרי לימוד, חוברות למידה, ערכות למידה, משחקים לימודיים, תוכנות ולומדות מחשב, תקליטורים חינוכיים,
סרטונים, קלטות (סילבוסים, תרגילים, דפי עבודה שוטפים וכדו' אינם בגדר פיתוח חומרי למידה).

3 אקוויוולנטים פרסומיים: סרטים מקצועיים שהגיעו לפרסום ולשימוש; יצירות בתחום ההתמחות המקצועי של המועמד שזכו לפרסום (כגון יצירה אמנותית, יצירה מוזיקלית, קטלוג של תערוכה, ספרות יפה); כתבות בתקשורת, ניירות עמדה מקצועיים; פטנטים וכד'.


תנאי סף להגשת מועמדות לקידום במסלול מקצועי

1. תואר שלישי (דוקטור) – יתרון
2. פרסומים: דרגת מרצה נלווה: לפחות 7 פרסומים ואקוויוולנטים פרסומיים, ולפחות 5 הרצאות בכנסים, ימי עיון, פורומים
מקצועיים וכדו'; דרגת מרצה בכיר נלווה: לפחות 15 פרסומים ואקוויוולנטים פרסומיים, לפחות 8 מהם התפרסמו אחרי קבלת דרגת מרצה;
לפחות 13 הרצאות בכנסים, ימי עיון, פורומים מקצועיים (זה כולל הרצאות לדרגת מרצה נלווה).
* אקוויוולנטים פרסומיים: סרטים מקצועיים שהגיעו לפרסום ולשימוש; יצירות בתחום ההתמחות המקצועי של המועמד שזכו
לפרסום (כגון יצירה אומנותית, יצירה מוזיקלית, קטלוג של תערוכה, ספרות יפה); כתבות בתקשורת, ניירות עמדה מקצועיים;
פטנטים וכדו'.

חוות דעת
לדרגת מרצה: יש לציין שמות של שני אנשי אקדמיה בכירים בתחומם בעלי דרגה הגבוהה מדרגתך, שהיכרותם אתך מספקת להגשת חוות דעת על עשייתך האקדמית והמקצועית (לפחות אחד מהם הוא איש סגל אקדמי בכיר מחוץ למכללה); כולל פרטים: כתובת המייל ותפקיד באקדמיה.

לדרגת מרצה בכיר: יש לציין שמות של שלושה אנשי אקדמיה בכירים בתחומם בעלי דרגה הגבוהה מדרגתך או זהה לדרגה המבוקשת, שהיכרותם אתך מספקת להגשת חוות דעת על עשייתך האקדמית והמקצועית (לפחות אחד מהם הוא איש סגל אקדמי בכיר מחוץ למכללה), שלא המליצו על קידומך בעבר; כולל פרטים: כתובת המייל ותפקיד באקדמיה.


ג. מקורות הערכה
תעודות
תיעוד (רשימות פרסומים, אישורים וכו')
חוות דעת מומחים
חוות דעת של דיקנים
משובי סטודנטים
הערכה אישית
תפיסת עולם חינוכית (אני מאמין)


ד. הרכב הוועדה, נוהל הגשת מועמדות ונוהלי שיפוט והערכה
הליך הקידום מתקיים בוועדת המשנה של ועדת המינויים המוסדית. בוועדת המשנה שבעה חברים הנמנים עם הסגל האקדמי הקבוע של מכללת לוינסקי לחינוך מתחומי התמחות שונים, ובהם ארבעה חברי סגל שהם  פרופסורים ושלושה חברי סגל בדרגת מרצה בכיר. בראש ועדת המשנה עומד פרופסור שהוא חבר סגל המכללה. מנויים של כל חברי הוועדה וכל שינוי בהרכב הוועדה מאושרים במועצה האקדמית העליונה של מכללת לוינסקי לחינוך. ועדה זו משמשת גם ועדה מקצועית לדרגת מרצה בכיר/מרצה בכיר נלווה/מורה בכיר, אליה יתווסף לפי ההקשר והצורך מומחה מקצועי בתחומו של המועמד.
– מינוי לחבר ועדה ניתן לשלוש שנים (עם אפשרות הארכה לקדנציה נוספת).
נוהל הגשת מועמדות לקידום
מפורט בתקנון בסעיפים 6.2; 6.3; 6.4.
נוהלי שיפוט והערכה של הוועדה
בכל סבב שיפוט והערכה ארבעה שלבים:
א. ישיבת היערכות: בישיבה זו מתקיים דיון סביב נוהלי העבודה, התבחינים, אופן השקלול, תחום התמחותו של כל מועמד. במידת הצורך, נשקלת בוועדה האפשרות לצרף מומחה לצורך הערכת תלקיט של מועמד בעל התמחות ייחודית. בישיבה זו נמסרים לחברי הוועדה בתלקיט קורות חיים של המועמדים ומסמכים רלוונטיים נוספים (אופן איסוף החומרים מפורט בתקנון בסעיפים 6.2.3.4; 6.3.1.3; 6.4.1.3). בתום הישיבה נשלח דוח ביניים ליו"ר ועדת המינויים המוסדית וכן לנשיאת המכללה, שהיא יו"ר המועצה האקדמית העליונה.
ב. שיפוט פרטני: כל חבר ועדה מעריך את המסמכים שנמסרו לו, ומגיש את הערכתו ליו"ר הוועדה.
ג. ישיבה מסכמת: בישיבה זו יו"ר הוועדה מציג באנונימיות את כל ההערכות ואת שקלולן )ממוצע הערכות לגבי כל אחד
מהמועמדים(, מתקיים דיון סביב כל אחד מהמועמדים ומתקבלת המלצה בנוגע התאמתו או אי-התאמתו לקידום. בתום הישיבה נשלח דוח מסכם ליו"ר ועדת המינויים המוסדית וכן לנשיאת המכללה, שהיא יו"ר המועצה vאקדמית העליונה.
ד. המלצות הוועדה: המלצות הוועדה מועברות ליו"ר ועדת המינויים המוסדית לחתימתו, ולנשיאת המכללה שהיא יו"ר המועצה
האקדמית העליונה.
הודעות בדבר קידום או אי-קידום נשלחות לנוגעים בדבר ומתויקות כמפורט בתקנון בסעיפים 6.3.1.3;  6.4.1.3.