תנאי סף להגשת מועמדות לקידום לדרגת מרצה ומרצה בכיר

דרגת מרצה במסלול המחקרי

 1. תואר שלישי (דוקטור)
 2. 5 פרסומים שפיטים, מהם לפחות: 1 בבמות בין-לאומיות; פרסום 1 שהמועמד הוא מחברו היחיד.
  פרסומים שפיטים כוללים*:
  מאמר בכתב-עת שפיט
  ספר מדעי שפיט
  מאמר או פרק בספר מדעי שפיט
  עריכה של ספר מדעי שפיט

  פרסומים אחרים
  :
  מאמר בספר כינוסים
  ערכים באנציקלופדיה
 1. השתתפות פעילה ב-6 כינוסים אקדמיים, מהם לפחות כינוס בין-לאומי אחד.
  השתתפות פעילה כוללת**:
  נואם ראשי (Keynote Speaker)
  הרצאה
  השתתפות בפנל
  יו"ר קבוצת דיון
  הצגת פוסטר

*(כל המצוין לעיל מתייחס לפרסומים שפורסמו או התקבלו לפרסום. עדיפות לפרסום בבמות אקדמיות בדירוג גבוה).

**(כל המצוין לעיל מתייחס לכינוסים שהתקיימו, או שישנה לגביהם אסמכתה להשתתפות בעתיד).

 

דרגת מרצה בכיר במסלול המחקרי

 1. תואר שלישי (דוקטור)
 2. 10 פרסומים שפיטים (מהם לפחות 5 פרסומים לאחר קבלת דרגת המרצה). מסך כל 10 הפרסומים לפחות: 2 פרסומים בבמות בין-לאומיות; לפחות 2 פרסומים שהמועמד הוא מחברם היחיד.
  פרסומים שפיטים כוללים*:
  מאמר בכתב-עת שפיט
  ספר מדעי שפיט
  מאמר או פרק בספר מדעי שפיט
  עריכה של ספר מדעי שפיט

  פרסומים אחרים:
  מאמר בספר כינוסים
  ערכים באנציקלופדיה

 1. השתתפות פעילה ב-14 כינוסים אקדמיים, מהם 8 כינוסים לאחר קבלת דרגת מרצה (לפחות 3 כינוסים מתוך ה-8 הנ"ל בין-לאומיים).
  השתתפות פעילה כוללת**:
  נואם ראשי (Keynote Speaker)
  הרצאה
  השתתפות בפנל
  יו"ר קבוצת דיון
  הצגת פוסטר

*(כל המצוין לעיל מתייחס לפרסומים שפורסמו או התקבלו לפרסום. עדיפות לפרסום בבמות אקדמיות בדירוג גבוה).

**(כל המצוין לעיל מתייחס לכינוסים שהתקיימו, או שישנה לגביהם אסמכתה להשתתפות בעתיד).


דרגת מרצה במסלול מקביל (יוצר ומקצועי)

 1. תואר שלישי (דוקטור) – יתרון
 2. 7 פרסומים מקצועיים, מהם לפחות פרסום 1 שהמועמד הוא מחברו היחיד.
  הפרסומים כוללים*:
  מאמר בכתב-עת שפיט (לפחות 1)
  מאמר או פרק בספר
  ספר
  מאמר בספר כינוסים
  עריכה של ספר
  ערכים באנציקלופדיה
  סקירות ספרים
  מאמרי דעה
  כתבות תוכן באמצעי התקשורת

  כמו גם במסלול מקביל יוצר
  ספר מתודות להוראת הביצוע/ניצוח או הלחנה
  ספרות יפה
  יצירה אומנותית או יצירה מוזיקלית
  קטלוג של תערוכה
  אוצרות או פרויקטים אומנותיים
  הקלטות אודיטוריות או ויזואליות

  כמו גם במסלול מקביל מקצועי
  ספר לימוד
  חוברת לימוד
  תוכנית לימודים
  תכנון עזרי הוראה
  דוח מדעי

 1. השתתפות פעילה ב-6 כינוסים, ימי עיון או פורומים מקצועיים.
  השתתפות פעילה כוללת**:
  נואם ראשי (Keynote Speaker)
  הרצאה
  הצגת פוסטר
  השתתפות בפנל
  יו"ר קבוצת דיון
  יו"ר מושב
  מנחה סדנה
  השתתפות בתערוכות
  הופעות כמנצח, נגן או זמר

*(כל המצוין לעיל מתייחס לפרסומים שפורסמו או התקבלו לפרסום).

**(כל המצוין לעיל מתייחס לכינוסים שהתקיימו, או שישנה לגביהם אסמכתה להשתתפות בעתיד).

 

דרגת מרצה בכיר במסלול מקביל (יוצר ומקצועי)

 1. תואר שלישי (דוקטור) – יתרון.
 2. 15 פרסומים מקצועיים, מהם לפחות 8 פרסומים לאחר קבלת דרגת המרצה; לפחות 2 פרסומים שהמועמד הוא מחברם היחיד.
  הפרסומים כוללים*:
  מאמר בכתב-עת
  מאמר או פרק בספר
  ספר
  מאמר בספר כינוסים
  עריכה של ספר
  ערכים באנציקלופדיה
  סקירות ספרים
  מאמרי דעה
  כתבות תוכן באמצעי התקשורת

  כמו גם במסלול מקביל יוצר
  ספר מתודות להוראת הביצוע/ניצוח או הלחנה
  ספרות יפה
  יצירה אומנותית או יצירה מוזיקלית
  קטלוג של תערוכה
  אוצרות או פרויקטים אומנותיים
  הקלטות אודיטוריות או ויזואליות

  כמו גם במסלול מקביל מקצועי
  ספר לימוד
  חוברת לימוד
  תוכנית לימודים
  תכנון עזרי הוראה
  דוח מדעי

 1. השתתפות פעילה ב-14 כינוסים, ימי עיון או פורומים מקצועיים, מהם 8 לאחר קבלת דרגת מרצה.
  השתתפות פעילה כוללת**:
  נואם ראשי (Keynote Speaker)
  הרצאה
  הצגת פוסטר
  השתתפות בפנל
  יו"ר קבוצת דיון
  יו"ר מושב
  מנחה סדנה
  השתתפות בתערוכות
  הופעות כמנצח, נגן או זמר

*(כל המצוין לעיל מתייחס לפרסומים שפורסמו או התקבלו לפרסום).

**(כל המצוין לעיל מתייחס לכינוסים שהתקיימו, או שישנה לגביהם אסמכתה להשתתפות בעתיד).