תקצירי הקורסים בחינוך לשוני בחברה רב-תרבותית

* המידע עשוי להשתנות בהתאם להחלטות הנהלת המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט.


מחקר איכותני | ד"ר עינב ארגמן

הקורס יעסוק במחקר האיכותני כתפיסת עולם מדעית (בהשוואה למחקר הכמותי), ברקע לצמיחתו, בגישות מרכזיות ובמתודולוגיות מחקר. הוא ישלב בין הצגה תיאורטית של גישות מחקר שונות בפרדיגמה האיכותנית והוגים מרכזיים בהן, לבין התנסות מעשית באיסוף נתונים ובניתוח תוכן. יוקדש זמן לחידוד והכוונה בסוגיות שיעלו בתהליך הלימוד בקורסים אחרים בהם ישנה דרישה לעבודות מחקר איכותניות.


המחקר הכמותי | פרופ' איתי הס

הקורס נועד להקנות כלים מתקדמים להבנה ולביצוע ניתוח נתונים במחקר הנשען על שיטות כמותיות בעיקר בשדה החינוך וההוראה. הקורס יציג שיטות מחקר כמותיות מתקדמות לאפיון והגדרה של מחקר כמותי, וכן כלי אנליזה העשויים לסייע בחקירת תופעות המאופיינות באמצעות מספר משתנים מתחומי החינוך. הקורס מבוסס על הרצאות פרונטליות והרצאות מקוונות. הקורס מניח הכרה בסיסית בתחום הסטטיסטיקה הניתנים בקורסי מבוא לשיטות מחקר וסטטיסטיקה.


פיתוח מיומנויות אורייניות ואקדמיות | ד"ר עינב ארגמן

הקורס מבקש לחשוף סטודנטיות-ים לטקסטים מדעיים בסוגות כתיבה שונות במטרה להכשירן-ם במיומנויות קריאה, הבנת הנקרא, וכתיבת עבודות מחקר (ובכללן סמינריון, ופרויקט גמר). זאת, בהבנה כי שמירה על כללים אקדמיים נאותים, ופיתוח מודעות לתהליכים המטרימים עבודת מחקר שלמה (כתוצר הסופי) הנם נקודת מוצא הכרחית לכתיבה אקדמית. השיעורים יתבססו על הרצאות, דיון בחומרי קריאה ותרגול. כפועל יוצא, הסטודנטיות-ים (מורות-ים) יוכלו לשלב את המיומנויות אותן רכשו בקורס בעבודת ההוראה שלהן-ם בשטח.


מוח ולמידה | ד"ר אילת קצוף

במהלך העשורים האחרונים מדעי המוח והקוגניציה הניבו מידע חדש רב אודות הדרכים בהם המוח מעבד, מאחסן ושולף מידע. אנשי הוראה הינם צרכנים ראשוניים וחשובים למידע מצטבר זה והם אלו שיהוו את הגשר בין ממצאים מחקר המוח למרחבי הלימוד הבית ספריים. היכולת לבנות מערכת לימודית מתאימה תלויה גם בהתאמת דרכי הקניית הידע והרגלי הלימוד למאפיינים המוחיים של התלמידים בגילאים השונים. הנושאים בהם יתמקד הקורס יהיו מדעי הלמידה בהקשרים מוחיים, נוירו מיתוסים והשפעתם על ההוראה, תהליכים ניהוליים ומטה קוגניטיביים, הקשר בין רגש וקוגניציה, לקויות למידה בהקשרים מוחיים ועוד. הגישה בה ילמד הקורס תהיה גישה מולטי-דיסציפלינרית אשר תאגד בתוכה מחקרים בפסיכולוגיה התנהגותית וקוגניטיבית בד בבד עם מחקרים נוירו-פדגוגיים. במהלך ההוראה ייעשה שימוש במצגות, בסרטים ובאתר המלווה את הקורס ויוצגו מאמרים עדכניים ורלוונטיים לכל נושא.


רכישת שפה ולקויות למידה | ד"ר אורנה דווידי בראלי

רכישת השפה נחשבת לאחת היכולות הייחודיות לאדם. ההישג ההתפתחותי של שליטה בשפת אם חיוני לתפקוד הקוגניטיבי, החברתי והרגשי של הילד/ה בתוך התרבות בה הוא חי וגדל. הקורס עוסק בשאלה כיצד נוצר הפלא של רכישת שפת אם ומה הקשר בין קשיים בתחום השפה ללקויות למידה . ידונו בקורס שלבי הרכישה הטבעית והתקינה של השפה ותהליכים המתרחשים במהלכה במטרה להבין לעומק לקויות שפה -למידה. נבחין בין כשרי למידה ומיומנויות למידה, נכיר לקויות שפה, קריאה, כתיבה וחשבון וכן קשיי קשב וריכוז. נדון גם בגורמי חוסן וסיכון המשפיעים על תפקודם של ילדים לקויי למידה במסגרת בית הספר ונדון בדרכי איתור ושיטות התערבות מתאימות. במהלך הסמסטר יתקיימו  מפגשים פנים אל פנים,  מפגשים סינכרוניים  וכן שיעורים מתוקשבים (שניתן לבצעם בזמן החופשי במהלך השבוע לפני השיעור הבא)ויכללו משימות כגון: הקשבה להרצאות מוקלטות, קריאת מאמרים, מענה לשאלונים וניתוח דוגמאות מסרטונים ודוגמאות מהשדה.


רב-תרבותיות ורב-לשוניות: היבטים חינוכיים ואורייניים [סמינריון] | פרופ' חנה עזר

מטרת הסמינריון היא לבחון את מהותן ואת משמעותן של רב-תרבותיות ורב-לשוניות בחברה ובחינוך בישראל באמצעות תיאוריה, דיונים ביקורתיים ומחקר יישומי. בקורס יוצגו מודלים של רב תרבותיות וגישות להוראה רב-לשונית, והתאמתם למציאות הישראלית. כמו כן, יודגשו מאפיינים של אוריינות רב-תרבותית ותפקידה בטיפוח המודעות הרב-תרבותית של הלומד במערכת החינוך, לקראת השתלבותו כאזרח במדינה,  על רקע סוגי מחקר שונים בעולם ובארץ. במהלך הסמינריון, יחקור כל משתתף סוגיה רלוונטית בשיטת מחקר כמותית או איכותנית, לפי בחירתו, ויגיש עבודה סמינריונית מחקרית.


סדנת פרויקט | ד"ר עינב ארגמן

הסדנה מיועדת לליווי ולתמיכה קבוצתית ופרטנית בסטודנטים בתהליך כתיבת עבודת הפרויקט: משלב בחירת הנושא ושאלות המחקר, ועד להגשת העבודה כולה. הסדנה אינה תחליף לתהליך הכתיבה שיתקיים מול המנחה האישי-ת של הסטודנט-ית. במהלך הלימוד בסדנה נעסוק בסוגיות עקרוניות הכרוכות בביצוע עבודה רחבה בעלת אופי מחקרי-אמפירי או יישומי, תוך מתן תשובות לשאלות, ועזרה בקבלת החלטות הנוגעות בתכנון ובכתיבת הפרויקט.


זיכרון וזהות בספרות | פרופ' אילנה אלקד-להמן

הקורס יעסוק בסוגיית תרבות הזיכרון בישראל מבעד להתבוננות ביצירות אמנות מסוגות שונות: ספרות ילדים, קומיקס, נובלות גרפיות, פזמונים, סיפורים קצרים ורומן. הלמידה תשלב למידה חווייתית ומפגש עם תיאוריה על זיכרון, זיכרון תרבות והעברה בין-דורית. יצירות הספרות תבחרנה בהתאם למשתתפי הקורס, כשדגש יהיה על יצירות בני הדור השני והשלישי לשואה. הספרות והאמנות ישמשו כ'קול שלישי' וכמרחב לשיח (צורן, 2000) על דעות קדומות, גזענות, אנטישמיות, טראומה ורשמיה לאורך זמן, העברה בין-דורית וכן לבחינה של זהות ושל עמדות אישיות תוך חשיבה על הוראה וקריאה של ספרות כקריאה טרנספורמטיבית(Fialho, 2019).


בין CNN לאל ג'זירה | ד"ר חוסני אלחטיב שחאדה

קורס זה יפתח צוהר בפני הסטודנטים להכיר את דרכי העברת המידע המעודכן ביותר בכלי המדיה השונים הנוגעים לעולם הערבי. במהלך הקורס נעקוב אחר שידורי אל-ג'זירה ו- CNN באינטרנט, הכוללים שידור חי מהטלוויזיה; נעיין במאמרי מערכת ומאמרי דעת השייכים למדורים השונים המופיעים באתרי העיתונות הערבית האלקטרונית. נכלול גם צפייה בשידורים חוזרים או מוקלטים של תכניות המטפלות בנושאים הנחשבים כ״בוערים״ שמעניינים את הצופה הערבי, כגון: תרבות, דת, אקטואליה, פוליטיקה, אמנות, ספרות, שירה, מוסיקה ועוד. נכיר את מכלול הפרסומים החדשותיים והאינטלקטואליים דרך אתרים אלה. בנוסף, נכיר באופן פעיל, את אתרי האינטרנט הפופולריים בפריסה עולמית המציגים חדשות וידיעות על נושאים מגוונים המתייחסים לעולם הערבי בהקשריו הפנימיים והגלובליים כאחד.


מורפולוגיה של שפות שמיות: מאפיינים ותהליכי עיבוד | ד"ר הדס ולן

בקורס יוצגו ‏ההבדלים בין מבנה המילים בשפות שמיות ובין מבנה המילים בשפות שאינן שמית כפי שהם מובאים על ידי ‏תאוריות בלשניות. לאחר הצגת הנושא מבחינה בלשנית, נדון במורפולוגיה השמית מנקודת מבט התפתחותית ‏ופסיכו-בלשנית, כלומר נראה כיצד המבנה השמי בא לידי ביטוי בתהליך רכישת השפה ובאופן בו דוברי שפות ‏אלו מעבדים מילים כתובות ודבורות. בנוסף, נדון בהשלכות היישומיות של הממצאים המחקריים שיוצגו במהלך ‏הקורס וכיצד הם באים לידי ביטוי בתהליך ההוראה בכיתה.


היבטים לשוניים ותרבותיים בתכנון לימודים | ד"ר עינב ארגמן

הקורס יעסוק בתהליך תכנון הלימודים, בדגש על אספקטים לשוניים כמתווכי תרבות ו/או רב-תרבותיות, ועיסוק בשאלה – של מי התרבות המיוצגת בתכנון הלימודים. נדון במושגים, בתיאוריות ובמודלים מסורתיים ופוסט-מודרניסטיים העומדים בבסיס תוכניות הלימודים, ובגלגוליהם השונים ברמה המחוזית, וברמת המיקרו הבית-ספרית/כיתתית. התהליך ותוצריו יידונו תוך בחינה מושכלת של התחום והכוחות החברתיים השונים הפועלים בעיצובו. הסטודנטים יתנסו בתכנון, בפיתוח ובהערכה של יחידת הוראה (מכוונת תרבות ושפה מסוימת, או רב-תרבותית ורב-לשונית) לאור תכני הקורס העיוניים.


Approaches to teaching English as a foreign language | Dr. Drorit Markovits-Ram

This course aims at acknowledging worldwide pedagogical discourse with regard to teaching English as a foreign language and designing practices that are in congruence with current approaches to teaching English as a foreign language. Preliminary and recent methods and approaches are appreciated and linked to issues in applied linguistics, learning and instruction.


Literature as pedagogical tool in the EFL classroom | Dr. Gali Manor

This course will show students how literature can be a powerful pedagogical tool in the EFL classroom. I will present several approaches to teaching literary texts in the language classroom, all based on the assumption that literature, beyond its multiple advantages, can help pupils acquire and improve their competence in English in an enjoyable and memorable way. Moreover, I will exemplify how literary texts, combined with the explicit teaching of Higher Order Thinking Skills, can be used in order to teach pupils not only linguistic skills but also the cultural and social context which will enable real communicative competence.


L1, L2 and FL acquisition and learning | Dr. Iris Alfi-Shabtay

This course discusses the essence of language acquisition and learning. It explains differences between first language acquisition (L1), second language acquisition (L2), and foreign language learning (FL). The course introduces learners with relevant concepts, such as: bilingualism, the critical age, motivation, language and literacy, language typology, contrastive analysis, code mixing and shifting, first-language interference, salience, and language assessment. It demonstrates the long-term process of language teaching, which involves: instruction, assessment and intervention in the EFL classroom, and indicates the variety of skills required for effective, high-quality language teaching, among them: vast knowledge, flexible thinking, and ability to solve problems in real time. The course moves from theory to practice, and guides students to analyze L2 and FL texts and trach the source of the errors.


פיתוח כישורי מנהיגות והובלת תהליכי שינוי בבית הספר ובקהילה | ד"ר דולי אליהו-לוי

הקורס יעסוק בתפקידו של מומחה אוריינות כמנהיג וכמוביל שינוי אורייני – פדגוגי בבית הספר היסודי. הקורס יפגיש את הסטודנטים עם ידע תיאורטי בסוגיות מרכזיות בתחום המנהיגות, עם אתגרי הובלת שינוי בבית הספר ועם מושגים מרכזיים בהובלת שינויים, בהיערכות לקראתם ובהובלתם בהקשרים חינוכיים רחבים ומגוונים במרחב הבית ספרי והקהילתי. כמו כן הסטודנטים ירכשו כלים מעשיים למיפוי מערכתי ולבניית תוכנית התערבות סדורה וייעודית למימוש השינוי תוך בחירת משאבים, תכנון של פעולות הדרכה מקדמי שפה ואוריינות וביצוען.


קריאה אפקטיבית של ספרות וספרות ילדים | פרופ' אילנה אלקד-להמן

הקורס יעסוק בפיתוח יכולות הסטודנטים בקריאה של ספרות ילדים וספרות, בסוגות שונות. הלמידה תשלב התנסות, למידה חווייתית ומפגש עם תיאוריה על ספרות. יצירות הספרות תבחרנה בהתאם לנושא, לרמה של משתתפי הקורס, ולתחומי ההוראה שלהם. הדגש יהיה על קריאה שיש בה חשיבה ותגובה אישית לקריאה של ספרות, ברוח תיאוריית תגובת הקורא.


קריאה – התפתחות, הערכה ולקויות קריאה | ד"ר לירון פרימור

קריאה שוטפת, מדויקת ויעילה להבנה היא הבסיס ללמידה. יחד עם זאת, תלמידים רבים מתקשים ברכישת הקריאה ובהגעה לאוטומטיות בעקבות קשיים מסוגים שונים. מטרת קורס זה היא הכשרת מורים להקניית קריאה, זיהוי מקורות לקשיים בקריאה, והתאמת התערבות מתאימה.


פורום חינוך לשוני 

פורום חינוך לשוני כולל השתתפות בכנסים, בימי עיון, בהרצאות אורח ובסיורים. במהלך שנת הלימודים האקדמית יתקיימו מגוון פעילויות – כולן בימי רביעי. הנוכחות בפעילויות אלה חובה.