נושאי הלימוד בחוג לביולוגיה בתוכנית לבית הספר העל יסודי

נושאי הלימודשנה א'
(ש"ש)
שנה ב'
(ש"ש)
שנה ג'
(ש"ש)
שנה ד'
(ש"ש)
סה"כ נדרש בתחום
ביולוגיה מולקולרית152
ביולוגיה של התא1
כימיה אורגנית2
כימיה כללית ואנאורגנית2
מתמטיקה למדעים2
מבוא למדעי הצמח2
מושגי יסוד בפיזיקה1
פאוניסטיקה של חולייתנים בא"י2
אבולוציה1
אנדוקרינולוגיה1
ביוטכנולוגיה והנדסה גנטית1
מבוא לאתולוגיה1
תופעות ייחודיות בעולם הצומח1
חסרי חוליות2
פיזיקה – גלים, אופטיקה ופיזיקה מודרנית2
מיקרוביולוגיה3
ביוכימיה – חלבונים ואנזימים3
אקולוגיה כללית1
ביוכימיה – סוכרים, ליפידים ומטבוליזם3
פיזיקה – מכניקה, מגנטיות וחשמל2
תקשורת בצמחים1
אימונולוגיה1
אנטומיה ופיזיולוגיה של מערכות2
פיזיולוגיה של הצמח2
פיטופתולוגיה1
מסתרי המוח האנושי1
ביות בעלי חיים/ הדברה ביולוגית1
המחקר הביולוגי – מהשדה למחשב ובחזרה1
גנטיקה1
חינוך לבריאות1
הביולוגיה של התא בראי הנגיפים2
שיטות מתקדמות בגנומיקה/אסטרונומיה וחקר החלל1
מחקר ביולוגי3

 

 

נושאי הלימוד בחוג לטבע בתוכנית לבית הספר היסודי

נושאי הלימודשנה אשנה בשנה גשנה דסה"כ נדרש בתחום
בוטניקה כללית226
מבנה התא1
מהם מדעי החיים1
פאוניסטיקה של חולייתנים בא"י2
פיזיקה בחיי היומיום2
אסטרונומיה וחקר החלל1
יסודות הכימיה ואבות המזון2
פיתוח חשיבה מדעית1
גורמי מחלות ודרכי מניעתן1
גנטיקה1
ביוטכנולוגיה והנדסה גנטית1
גוף האדם2
ביות בע"ח1
תופעות ייחודיות בעולם הצומח1
חסרי חוליות1
חינוך לבריאות1
אקולוגיה ואיכות הסביבה1
הריון ולידה1
מחקר ביולוגי3

 

 

נושאי הלימוד בחטיבת הוראת הטבע בתוכנית לחינוך המיוחד

נושאי הלימודשנה אשנה בשנה גשנה דסה"כ נדרש בתחום
מהם מדעי החיים115
פאוניסטיקה של חולייתנים בא"י2
פיזיקה בחיי היום יום1
כימיה בחיי היום יום1
אסטרונומיה וחקר החלל1
בוטניקה כללית2
גורמי מחלות ודרכי מניעתן1
גנטיקה 1
חסרי חוליות1
גוף האדם1
הריון ולידה 1
חינוך לבריאות1
אקולוגיה ואיכות הסביבה1

 

 

נושאי הלימוד בחטיבת הוראת הטבע בתוכנית לגיל הרך

נושאי הלימודשנה אשנה בשנה גשנה דסה"כ נדרש בתחום
בוטניקה כללית215
כימיה בחיי היומיום1
הגינה האקולוגית3
פאוניסטיקה של חולייתנים בא"י2
גוף האדם1
גורמי מחלות ודרכי מניעתן1
פיזיקה בחיי היומיום1
אקולוגיה ואיכות הסביבה1
גנטיקה1
יעוצים1
הריון ולידה1

 

הערה: ייתכנו שינויים במיקום קורסים מסוימים במהלך שנות הלימוד בתוכנית.