נושאי הלימוד בחוג לספרות עברית וכללית בתוכנית לבית הספר העל יסודי

נושאי הלימודשנה אשנה בשנה גשנה דסה"כ נדרש בתחום
יסודות הסיפורת126
יסודות השירה1
יסודות הרומן1
יסודות הדרמה1
מבוא לספרות עברית1
מסיפורי גרים ואנדרסן1
מריץ' רץ' ועד השמינייה: ייצוגים טלוויזיוניים של ילדים ונוער1
אנחנו לוחמי הצדק: על כוח והתנגדות בספרות הילדים והנוער1
פנטזיה חדשה1
ילד הורי1
אורי אורלב – מונוגרפיה1
נורית זרחי (מקוון)1
נכנסים למועדון א'1
נכנסים למועדון ב'1
בחיפוש אחר יום האתמול1
אבות ובנים בספרות1
מולדת חדשה – עלייה והגירה בספרות1
דרמה ישראלית (מקוון)1
ספרות משוטטת2
משוררים צעירים (מקוון)1
בעקבות נושא העל3

 

 

נושאי הלימוד בחוג לספרות עברית וכללית בתוכנית לבית הספר היסודי

נושאי הלימודשנה אשנה בשנה גשנה דסה"כ נדרש בתחום
מבוא לספרות ילדים – סיפורת126
מבוא לספרות ילדים – שירה1
יסודות הרומן1
יסודות הדרמה1
מבוא לספרות עברית1
מסיפורי גרים ואנדרסן1
מריץ' רץ' ועד השמינייה: ייצוגים טלוויזיוניים של ילדים ונוער1
אנחנו לוחמי הצדק: על כוח והתנגדות בספרות הילדים והנוער1
פנטזיה חדשה1
ילד הורי1
אורי אורלב – מונוגרפיה1
נורית זרחי (מקוון)1
נכנסים למועדון א'1
נכנסים למועדון ב'1
בחיפוש אחר יום האתמול1
אבות ובנים בספרות1
מולדת חדשה – עליה והגירה בספרות1
דרמה ישראלית (מקוון)1
ספרות משוטטת2
משוררים צעירים (מקוון)1
המקרא והשירה3