קרנות בינלאומיות

השונות: https://www.spencer.org/apply   קרן גרמניה-ישראל – קרן GIF למחקר ופיתוח פועלת משנת 1986 ומטרתה לקדם מחקריים מדעיים בכל התחומים. אתר הקרן: http://www.gif.org.il/Pages/default.aspx הגשה לקולות הקוראים: http://www.gif.org.il/pages/gif-programs/call-for-proposal.aspx   קרן פולברייט –…

ללמוד דרך הגוף

ללמוד דרך הגוף תקציר פרקטיקה זו מתייחסת לתפיסות נפוצות, הנוצרות בשלבים מוקדמים של חשיפה לנושא ומנוגדות למודל המדעי של התופעה הנלמדת. כדי להחליף תפיסות אלה בתפיסות המקובלות,…

הדרכות בניתוח כמותי

…ההיצג השלישי: הכרת ה SPSS וכתיבת סעיף הדגימה בפרק השיטה https://youtu.be/oiTtUp0Hjk0   ההיצג הרביעי: שימוש בSPSS לבדיקת מהימנות וכתיבת סעיף כלי המחקר בפרק השיטה https://www.youtube.com/watch?v=D_bmGePty1Q   ההיצג החמישי: שימוש ב…

כניסה למערכת המידע לסטודנט

1. כנסו לאתר מכללת לוינסקי בכתובת www.levinsky.ac.il 2. לחצו על מידע לסטודנט בלשונית סטודנטים. 3. ייפתח תפריט בצד ימין. לחצו על מערכת מידע לסטודנט. 4. ייפתח חלון חדש: כניסה למערכת…

צוות

…Challenge, מרצה בכיר במכון לטכנולוגיות למידה באוניברסיטה הפתוחה הבריטית, וחוקר בכיר ב- London Knowledge Lab.   Dr. Yishay Mor (http://www.yishaymor.org/home/bio) Head of the Centre for Innovation and Excellence in Teaching…

מקורות אינטרנטיים

…המרכזית לסטטיסטיקה (2013). עלייה והגירה . לוח השנתון הסטטיסטי לישראל 2013, 64. נדלה מתוך http://www.cbs.gov.il/reader/shnatonhnew_site.htm הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (2013). מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים, ינואר-מרס 2014. נדלה מתוך http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=38&CYear=2014&CMonth=1…