קרנות בינלאומיות

השונות: https://www.spencer.org/apply   קרן גרמניה-ישראל – קרן GIF למחקר ופיתוח פועלת משנת 1986 ומטרתה לקדם מחקריים מדעיים בכל התחומים. אתר הקרן: http://www.gif.org.il/Pages/default.aspx הגשה לקולות הקוראים: http://www.gif.org.il/pages/gif-programs/call-for-proposal.aspx   קרן פולברייט –…

כניסה למערכת המידע לסטודנט

1. כנסו לאתר מכללת לוינסקי בכתובת www.levinsky.ac.il 2. לחצו על מידע לסטודנט בלשונית סטודנטים. 3. ייפתח תפריט בצד ימין. לחצו על מערכת מידע לסטודנט. 4. ייפתח חלון חדש: כניסה למערכת…

צוות

…Challenge, מרצה בכיר במכון לטכנולוגיות למידה באוניברסיטה הפתוחה הבריטית, וחוקר בכיר ב- London Knowledge Lab.   Dr. Yishay Mor (http://www.yishaymor.org/home/bio) Head of the Centre for Innovation and Excellence in Teaching…

מקורות אינטרנטיים

…המרכזית לסטטיסטיקה (2013). עלייה והגירה . לוח השנתון הסטטיסטי לישראל 2013, 64. נדלה מתוך http://www.cbs.gov.il/reader/shnatonhnew_site.htm הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (2013). מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים, ינואר-מרס 2014. נדלה מתוך http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=38&CYear=2014&CMonth=1…