05.09.2018
יום רביעי
11:00-09:00
קמפוס תל אביב

יום אוריינטציה לשנה א' בתוכנית התואר השני בהוראה ולמידה

אוכלוסיית היעד: שנה א' בתוכנית בחדר 430 באחריות הפקולטה לחינוך
05.09.2018 בשעה 11:00-09:00
05.09.2018
יום רביעי
17:00-14:00
קמפוס תל אביב

יום אוריינטציה לשנה א' בתוכנית התואר השני בחינוך לשוני

אוכלוסיית היעד: שנה א' בתוכנית מיקום: בחדר 424 באחריות: הפקולטה הרב-תחומית
05.09.2018 בשעה 17:00-14:00
05.09.2018
יום רביעי
19:00-16:00
קמפוס תל אביב

פתיחת תוכנית הסטאז'

אוכלוסיית היעד: סטאז'רים ומנחי סטאז' באולמות ג, ד, ה באחריות ד"ר עינת ברכה
05.09.2018 בשעה 19:00-16:00