16.09.2018
יום ראשון
12:00-10:00
קמפוס תל אביב

סדנת הוראה במרחבי למידה עתידיים FLS | ד"ר עינת גיל

16/ספט/2018 @ 10:00 - 12:00 -

בחדר 122
אוכלוסיית היעד: סגל אקדמי
מרחבי למידה עתידיים (מל"ע; Future learning spaces – FLS) הם מרחבים דינמיים, רוויי טכנולוגיות אינטראקטיביות, המאפשרים התנסות מבוקרת בפדגוגיות חדשניות.

16.09.2018 בשעה 12:00-10:00
16.09.2018
יום ראשון
19:00-17:30
קמפוס תל אביב

פתיחת קורס "המורה החדש"

אוכלוסיית היעד: סטודנטים בקורסי "המורה החדש" ומנחות הקורסים חדרים: אודיטוריום + 30 חדרים באחריות ד"ר רחלי פלד
16.09.2018 בשעה 19:00-17:30