01.10.2018
יום שני

מעברים – אתיופיה (חבש)

מעברים – אתיופיה (חבש) 31.10.2018-1.10.2018 במהלך שנת הלימודים תשע״ח פעלה במכללת לוינסקי לחינוך ועדת היגוי לתוכנית ״התקווה הישראלית״ שיזם נשיא המדינה. מטרת יוזמת התקווה הישראלית היא פעילות עומק למען ביסוס השותפות בין חלקיה השונים של החברה הישראלית בזירות שונות ובראשן אקדמיה, תעסוקה, חינוך וספורט. חברי הוועדה מייצגים קשת
01.10.2018 בשעה
14.10.2018
יום ראשון
10:00-09:00
קמפוס תל אביב

טקס פתיחת שנת הלימודים תשע"ט

אוכלוסיית היעד: שנה א' בתואר ראשון באודיטוריום באחריות הפקולטה לחינוך מוזיקלי להזמנה>>    
14.10.2018 בשעה 10:00-09:00
14.10.2018
יום ראשון
14:30-13:00
קמפוס תל אביב

מסיבת פתיחת שנת הלימודים תשע"ט

אוכלוסיית היעד: כל הסטודנטים ברחבת הכניסה באחריות אגודת הסטודנטים
14.10.2018 בשעה 14:30-13:00