01.10.2018
יום שני

מעברים – אתיופיה (חבש)

מעברים – אתיופיה (חבש) 31.10.2018-1.10.2018 במהלך שנת הלימודים תשע״ח פעלה במכללת לוינסקי לחינוך ועדת היגוי לתוכנית ״התקווה הישראלית״ שיזם נשיא המדינה. מטרת יוזמת התקווה הישראלית היא פעילות עומק למען ביסוס השותפות בין חלקיה השונים של החברה הישראלית בזירות שונות ובראשן אקדמיה, תעסוקה, חינוך וספורט. חברי הוועדה מייצגים קשת
01.10.2018 בשעה
17.10.2018
יום רביעי
10:00-09:00
קמפוס תל אביב

טקס פתיחת שנת הלימודים בתוכנית חרדיות (חלק שני)

אוכלוסיית היעד: סטודנטיות בתוכנית חרדיות באודיטוריום באחריות ד"ר רבקי גדות
17.10.2018 בשעה 10:00-09:00
17.10.2018
יום רביעי
15:30-14:00

טקס פתיחת שנת הלימודים תשע"ט בקמפוס אילת

אוכלוסיית היעד: שנה א' בתואר ראשון בקמפוס אילת יתקיים בקמפוס אילת באחריות קמפוס אילת
17.10.2018 בשעה 15:30-14:00
17.10.2018
יום רביעי
16:00-14:30
קמפוס תל אביב

רביעי מוזיקלי בלוינסקי 17.10.2018

אוכלוסיית היעד: כל הסטודנטים בפקולטה לחינוך מוזיקלי באודיטוריום באחריות ד"ר יפעת שוחט
17.10.2018 בשעה 16:00-14:30