30.12.2018
יום ראשון

שבוע התנסות בהוראה (שנה א'-ג' והכשרת אקדמאים להוראה)

אוכלוסיית היעד: סטודנטים וחברי סגל
30.12.2018 בשעה
31.12.2018
יום שני
17:45-14:30
קמפוס תל אביב

חזרת מקהלה 31.12.2018

חדר: 424 באחריות פרופ' רון זרחי
31.12.2018 בשעה 17:45-14:30