30.12.2018
יום ראשון

שבוע התנסות בהוראה (שנה א'-ג' והכשרת אקדמאים להוראה)

אוכלוסיית היעד: סטודנטים וחברי סגל
30.12.2018 בשעה
01.01.2019
יום שלישי
14:30-13:30
קמפוס תל אביב

מסיבת סילבסטר

אוכלוסיית היעד: כל הסטודנטים יתקיים ברחבת הכניסה באחריות אגודת הסטודנטים
01.01.2019 בשעה 14:30-13:30