30.12.2018
יום ראשון

שבוע התנסות בהוראה (שנה א'-ג' והכשרת אקדמאים להוראה)

אוכלוסיית היעד: סטודנטים וחברי סגל
30.12.2018 בשעה
03.01.2019
יום חמישי
17:45-14:30
קמפוס תל אביב

חזרת מקהלה 3.1.2019

בחדר 424 באחריות פרופ' רון זרחי
03.01.2019 בשעה 17:45-14:30