17.02.2019
יום ראשון
14:30-13:30
קמפוס תל אביב

מסיבת פתיחת סמסטר ב'

אוכלוסיית היעד: כל הסטודנטים ברחבת הכניסה באחריות אגודת הסטודנטים  
17.02.2019 בשעה 14:30-13:30