21.02.2019
יום חמישי
17:00-08:00
קמפוס תל אביב

בזאר 21.2.2019

אוכלוסיית היעד: כל באי המכללה ברחבת הכניסה באחריות אגודת הסטודנטים
21.02.2019 בשעה 17:00-08:00
21.02.2019
יום חמישי
14:30-13:30
קמפוס תל אביב

הפסקה מוזיקלית

אוכלוסיית היעד: כל באי המכללה יתקיים ברחבת הכניסה באחריות תהל קליין
21.02.2019 בשעה 14:30-13:30