03.06.2019
יום שני
12:00-08:00
קמפוס תל אביב

היצגי גמר בתוכנית לבית הספר העל-יסודי

אוכלוסיית היעד: שנים א', ב', ג', בתוכנית לבית הספר העל יסודי, שנים ב'-ג' בתוכנית הרב-גילית, הסבות בתוכנית לבית הספר העל יסודי חדרים: אודיטוריום + 7 חדרים באחריות ד"ר גליה סמו    
03.06.2019 בשעה 12:00-08:00
03.06.2019
יום שני
16:00-14:30
קמפוס תל אביב

סדנת ניצוח תואר ראשון

אוכלוסיית היעד: סטודנטים לתואר ראשון בחינוך מזויקלי חדר: 418 באחריות פרופ' רון זרחי הפקולטה לחינוך מוזיקלי הזמנה לקונצרט סיום סדנת הניצוח בתואר הראשון בחינוך מוזיקלי ביום שני 3.6.2019 בשעה 14:30 בחדר 418 בתוכנית: יצירות מאת טאליס, גאלוס, ויקטוריה, דה סולה, נובקובסקי, בראון, באך והנדל ועיבודים
03.06.2019 בשעה 16:00-14:30