05.06.2019
יום רביעי
18:00-08:00
קמפוס תל אביב

היצגי גמר בתוכנית לגיל הרך

אוכלוסיית היעד: שנה ג' בתוכנית לגיל הרך ובחמ"ד באולמות ג, ד באחריות ד"ר פנינת טל
05.06.2019 בשעה 18:00-08:00
05.06.2019
יום רביעי
14:15-13:15

פעילות בנושא נגישות בקמפוס אילת

התנסות והעלאת המודעות לצורך בנגישות הפעילות מיועדת לכל באי קמפוס אילת באחריות מית"ר
05.06.2019 בשעה 14:15-13:15
05.06.2019
יום רביעי
16:00-14:30
קמפוס תל אביב

רביעי מוזיקלי בלוינסקי: יבול סטודנטים

אוכלוסיית היעד: כל הסטודנטים בפקולטה לחינוך מוזיקלי חדר: אודיטוריום באחריות ד"ר יפעת שוחט
05.06.2019 בשעה 16:00-14:30