22.06.2019
שבת
20:00-08:00
קמפוס תל אביב

תקופת בחינות סמסטר ב'

באחריות המזכירות האקדמית
22.06.2019 בשעה 20:00-08:00
24.06.2019
יום שני
21:30-19:00
קמפוס תל אביב

טקס בוגרות רון שולמית

אוכלוסיית היעד: בוגרות רון שולמית במשכנות שאננים ירושלים באחריות רחל קציר והפקולטה לחינוך מוזיקלי
24.06.2019 בשעה 21:30-19:00