22.06.2019
שבת
20:00-08:00
קמפוס תל אביב

תקופת בחינות סמסטר ב'

באחריות המזכירות האקדמית
22.06.2019 בשעה 20:00-08:00
01.07.2019
יום שני
18:00-09:00
קמפוס תל אביב

יום עיון למורים במגמות מוזיקה

אוכלוסיית היעד: מורים במגמות מוזיקה באודיטוריום רן נחום ממשרד החינוך בשיתוף הפקולטה לחינוך מוזיקלי
01.07.2019 בשעה 18:00-09:00