22.06.2019
שבת
20:00-08:00
קמפוס תל אביב

תקופת בחינות סמסטר ב'

באחריות המזכירות האקדמית
22.06.2019 בשעה 20:00-08:00
04.07.2019
יום חמישי
17:00-09:30
קמפוס תל אביב

יום עיון למורים למוזיקה בבתי ספר יסודיים

אוכלוסיית היעד: מורים למוזיקה בבתי ספר יסודיים באודיטוריום באחריות הפקולטה לחינוך מוזיקלי ורנה כלף ממשרד החינוך
04.07.2019 בשעה 17:00-09:30